ani_nova.gif (2304 bytes)IKONOGRAFIE
maleb ve Znojemské rotundě
Ikonografická problematika románské výmalby Znojemské rotundy
Petr ŠIMÍK

Stručná ikonografie 3. pásu maleb
ve Znojemské rotundě
PhDr. Lubomír KONEČNÝ
Konec strany
IKONOGRAFIE –
Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb – vyjádření odborníků.
Petr Šimík – 23.12.1999
Vyjádření odborníků k 1. verzi hypotézy
Hypotézy [ J. Zástěra | L. Konečný ]
[ P. Šimík 1a 1b 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b 10c 10d 11 12 ]
[ Pohan v církevní stavbě?! | Porovnání hypotéz | Systematické utřídění hypotéz ]
IKONOGRAFIE MALEB [ Zapůjčená ruka | Biskupské mitry | Odznak hodnosti Vladislava I.? | Otočené štíty, šišák sv. Václava, pláště knížat | Boleslav I. – kníže a bratrovrah? | Původ mandlového tvaru štítů | Denáry moravských údělníků | Kniha | Inspirační zdroje autorů maleb | Náramky knížat | Malby a stavba rotundy 1 a 2 ]

Ikonografie 3. pásu maleb – vyjádření odborníků

Vážený pane Šimíku,

přiloženě Vám vracím Váš příspěvek ke Znojemské rotundě. Posuzovat jej vzhledem k obsáhlosti problematiky a nedostatku času nemohu. Letos vyjde moje ikonologická reinterpretace spodního dynastického pásu a v připravované monografii i celková interpretace rotundy a maleb. To mne časově zcela vyčerpává.
Pro Vaši informaci šestá knížecí figura je zřejmě kreací Melichera, nikoliv originálem, z osmera panovníků jsou, podle všeho co vím, spolehlivé a víceméně věrohodné jen první a poslední dvojice.

Srdečně zdraví

Lubomír Konečný, v. r.

10. ledna 2000

ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Konec strany
Konec strany
PhDr. Lubomír Konečný, historik umění,
Muzeum města Brna.

Vyjádření autora ke stanovisku odborníků:
Ad dr. L. Konečný: Určitá svízel s původností postav čtvrtého, pátého a šestého panovníka ve 3. pásu maleb je mi známa z Trappova akvarelu. Ale předpokládám, že je možné důvěřovat vyjádřením jednotlivých odborníků k přemalbám, které cituje restaurátor ak. mal. František Sysel (1997, s. 111-112), zejména restaurátorovi F. Fišerovi, prof. Slánskému a prof. A. Friedlovi. Posledně jmenovaný říká, že „Melicherova práce byla sice přemalbou, ale nikoli podvrhem
ZPĚT na začátek strany
PhDr. Lubomír KONEČNÝ
Závěr.

František Sysel: Změny podoby a výrazu nástěnných maleb ve Znojemské rotundě ..., s. 111-112. Sborník, Znojmo 1997, s. 110-115.

ZPĚT ikonografie ani_sipl.gif (699 bytes) ZPĚT 2. část ani_sipl.gif (699 bytes) ZPĚT rekapitulace ani_sipl.gif (699 bytes)
Další stanoviska a citace k Melicherově práci a původnosti maleb byla nakonec soustředěna v odstavci „Původnost maleb“ v části 10d práce.
Hypotézy [ J. Zástěra | L. Konečný ]
[ P. Šimík 1a 1b 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b 10c 10d 11 12 ]
[ Pohan v církevní stavbě?! | Porovnání hypotéz | Systematické utřídění hypotéz ]
IKONOGRAFIE MALEB [ Zapůjčená ruka | Biskupské mitry | Odznak hodnosti Vladislava I.? | Otočené štíty, šišák sv. Václava, pláště knížat | Boleslav I. – kníže a bratrovrah? | Původ mandlového tvaru štítů | Denáry moravských údělníků | Kniha | Inspirační zdroje autorů maleb | Náramky knížat | Malby a stavba rotundy 1 a 2 ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu