Rotunda Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě nese stavební znaky raně románské stavby s byzantskou výmalbou.
DONÁTORSKÝ PÁR
Příspěvek ing. Jaroslava Pazoura k ikonografii maleb ve Znojemské rotundě.
Literatura a další prameny
Konec strany
Ing. Jaroslav Pazour. Donátorský pár po stranách vítězného oblouku při vstupu do apsidy – 7. část.
Brno 31. října 2001.

7. POUŽITÉ PRAMENY

B. Dudík: Dějiny Moravy, 1871.
František Přikryl: SS. Cyrill a Method, 1907.
Kol. autorů: Ilustrovaný encyklopedický slovník, ČSAV 1980.
Maaloula and Saint Serge, Syria, Damascus 1982.
Josef Poulík: Velká Morava – Cyrilometodějská mise, 1987.
Jaroslav Zástěra: Znojemská rotunda a Velká Morava, 1987.
A. Horák: O Slovanech úplně jinak, 1991.
Luděk Galuška: Velká Morava, 1991.
Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě, 1992.
Zdeněk Paděra: Zpráva o prohlídce podzemních chodeb pod rotundou sv. Kateřiny ve Znojmě, 1994.
Petr Šimík: Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb ve Znojemské rotundě (www.znojemskarotunda.com), 1999.
Kol. autorů: Rodinná encyklopedie světových dějin, angl. originál 1996, český překlad 2000.
Pavel Aleš: Původní místo pohřbu arcibiskupa Metoděje, 2000.
Morava v 10.-13. století, PdF MU Brno, redakce doc. PhDr. B. Klíma, CSc., 2000.
Jacek Debicki, Dietrich Grünewald, Antonio Pimentel, Jean-Francois Favre: Dějiny umění, Hachette, Paříž 1995, český překlad 1. vydání 1998, 2. vyd. 2001.
(a další)

ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Obsah
Konec strany
Literatura a další prameny.
Obsah:
  1. Úvod
  2. Základní znaky byzantského umění
  3. Možné inspirační zdroje znojemských tvůrců
  4. Historická data – datování stavby a výmalby rotundy
  5. Ritus západořímské církve a vyobrazení božské části maleb v rotundě
  6. Závěrečné posouzení
  7. Použité prameny
ZPĚT na začátek strany
Literatura a další prameny
Obsah.

Jaroslav Pazour


ZPĚT na stranu NÁZORY

[ Malby | Ikonografie maleb – chronologický přehled hypotéz | Vzájemné porovnání hypotéz | Systematické utřídění hypotéz | Dotazy k ikonografii | Názory | Kniha ] Další stránky, které byste neměli vynechat.

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu