NÁZORY
Rotunda Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě nese stavební znaky raně románské stavby s byzantskou výmalbou.
DONÁTORSKÝ PÁR
Příspěvek ing. Jaroslava Pazoura k ikonografii maleb ve Znojemské rotundě.
Zájem o historii
Konec strany
Ing. Jaroslav Pazour. Donátorský pár po stranách vítězného oblouku při vstupu do apsidy – 1. část.
Brno 31. října 2001.

1. ÚVOD

1.1 Zájem o historii
Autor této publikace nechce nikoho poučovat. Se čtenářem se pouze chce podělit o názor a poznání, ke kterému dospěl, ačkoliv jeho technické zaměření má k vědám jako je kunsthistorie nebo archeologie daleko. Má však v sobě lásku k historii, podařilo se mu mimo Austrálie procestovat velkou část světa, takže na vlastní oči viděl některé památky staré kultury lidstva, v zemích, jako je např. Řecko, Itálie, Egypt, Libanon, Sýrie, Irák, Irán, Pákistán, Indie, Mongolsko i něco z pozůstatku kultury Indiánů v Severní Americe.
   O to více ho provokují nesourodá fakta z nejstaršího období zemí koruny české, která nesahají hlouběji jak do 7. století nového letopočtu. Ne, že by naše země nebyly trvale osídleny už dávno před novým letopočtem, šlo jenom o to, že geopolitické podmínky středu Evropy jako migrační křižovatky daly prostor různým silnějším etnikům, které naše země kolonizovaly, naštěstí pro naše slovanské národy nikdy ne tak dlouho, aby slovanskost našich národů opět nezvítězila.

ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Snaha napomoci poznání
Konec strany
Zájem o historii.
1.2 Snaha napomoci poznání
Mírová doba přeje takovým vědám jako je historie a archeologie. Když je mír navíc v posledních letech doplněn i svobodou, bylo by hříchem dalšímu poznání, ale i vlastním znalostem vlastním přičiněním nějak nepomoci. Autor se o to snaží v historickém Klubu přátel Znojemské rotundy. Navíc malby božské i pozemské části Rotundy sv. Kateřiny jsou určeny lidu a ten jim musí rozumět. Nemá každý možnost nastudovat Dějiny umění v ceně tisíců korun.
ZPĚT na začátek strany
Zájem o historii
Obsah
Konec strany
Snaha napomoci poznání.
Malbám tehdy museli lidé rozumět. Měli by jim rozumět i dnes.

Znojemská rotunda – donátorský pár po obou stranách vítězného oblouku při vstupu do apsidy.

Pokračování ...

Obsah:
  1. Úvod
  2. Základní znaky byzantského umění
  3. Možné inspirační zdroje znojemských tvůrců
  4. Historická data – datování stavby a výmalby rotundy
  5. Ritus západořímské církve a vyobrazení božské části maleb v rotundě
  6. Závěrečné posouzení
  7. Použité prameny
ZPĚT na začátek strany
Snaha napomoci poznání
Obsah.

Jaroslav Pazour


ZPĚT na stranu NÁZORY

[ Malby | Ikonografie maleb – chronologický přehled hypotéz | Vzájemné porovnání hypotéz | Systematické utřídění hypotéz | Dotazy k ikonografii | Názory | Kniha ] Další stránky, které byste neměli vynechat.

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu