ani_nova.gif (2304 bytes)DOTAZY
Ptejte se nás na co chcete,
my vám na co chceme odpovíme

2000 2001  
Vymazaná jména panovníků
Konec strany

 

DOTAZY [ 1. Vymazání jmen | 2. Průměrná doba vlády | 3. Obrácené štíty | 4. Zdvojení postav | 5. Přemalba ruky s Písmem ]

1. Vymazání jmen v nápisových páskách

DOTAZ:
Vážený pane Šimíku,
právě jsem si zběžně přečetl Vaši hypotézu a jedna věc mi tam nesedí: „Proč by v roce 1134 někdo vymazával pásky s titulaturou velkomoravských a ještě dřívějších panovníků, a dokonce by šel tak daleko, že by je vymazal i u vlastních Přemyslovců? Co by tím získal? Proč, pokud by Přemyslovci byli potomci Mojmírovců, by měli tento fakt tajit? Naopak, takovým původem mohli jen získat. 
ODPOVĚĎ: klikněte ZDE ani_sipl.gif (699 bytes)

ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Léta vlády panovníků 02, 03 a 04
Konec strany
2. 1. 2000
Mgr. Pavel Hasenkopf, Praha.

2. Průměrná doba vlády předvelkomoravských panovníků

DOTAZ:
V několika posledních dnech jsem si podrobně prostudoval Vaši hypotézu o znojemské rotundě, a uznávám, že je pro mě coby laika poměrně dost přesvědčivá. Ale jedna věc se mi tam nezdá:
„Pokud je první panovník ve 3. pásu Sámo [01] (626-658/661) a pátý Mojmír I. [05] (820-842), potom se musí panovníci [02, 03, 04] roztáhnout do období 160 let. Na každého by tak vyšlo cca 53 let vlády – i kdyby to byla léta života, je to na tu dobu asi příliš. Dále píšete, že panovníky [02, 03, 04] nelze zatím jednoznačně určit. Máte nějakou představu o tom, jak by to jednou někdy později mohlo jít? 
ODPOVĚĎ: klikněte ZDE ani_sipl.gif (699 bytes)

ZPĚT na začátek strany
Vymazaná jména panovníků
Štíty nejsou obrácené?
Konec strany
5. 10. 2000
Mgr. Pavel Hasenkopf, Praha.

3. Obrácené štíty nejsou obrácené?

DOTAZ:
Našel jsem stránky věnované rotundě sv. Kateřiny a přiznám se, že se mi líbí zpracování i způsob Vaší argumentace. Společně s profesionály se zabývám exp. archeologií se zaměřením na 12. a 13. století. Ale mám také praktické zkušenosti s výrobou a užíváním replik historických zbraní, zbrojí ap., tedy i mandlových štítů. Uvádím proto několik detailů k zamyšlení:
„1. Pro uchycení štítu stačí jedno madlo – kožené, dřevěné či kovové, popřípadě další kožený řemen k úchytu. Více úchytů (4, 6 ap.) proto naprosto postrádá význam.“
„2. Uvážíme-li, že se štít drží v levé ruce, a to buď vertikálně nebo mírně šikmo, pěstí vzhůru, pak mají zobrazené pruhy přesně opačný sklon.“
„3. Pokud jsou zobrazené pruhy skutečně řemeny, pak jsou na úchyt příliš dlouhé a tedy i volné – na uchycení stačí kratší a většinou křížové.“
„4. Mandlový štít je příliš těžký na ovládání jedinou rukou – zavěšoval se na další pomocný řemen kolem krku, který pomáhal nést jeho váhu a přenášel ji na tělo bojovníka – zde podobný řemen chybí úplně, a to u všech štítů, ačkoli by měl být na rubu vidět.“
„5. Dále nelze vyloučit pobíjení a zesilování štítu z vnější strany řemeny či pásy kovu – efekt by byl dost plastický, aby vysvětlil držení prstů na jednom z těchto pruhů“
„6. Pokud by se štít vyrobil s podobnými úchyty, byl by v boji skutečně nepoužitelný. Uvážíte-li smysl pro detail a celkové poměrně realistické ztvárnění výjevů v rotundě (např. jařmo nebo radlice oráče), bylo by takové hrubé porušení reality přinejmenším zvláštní.“
Osobně se domnívám, že máte pravdu pokud jde o zdvojení knížat i jednotlivé výjevy, ale po opětovném shlédnutí štítů, zvážení všech mně dostupných ikonografických pramenů, údajů a argumentů jsem došel k názoru, že se skutečně nejedná o revers štítu, ale prostě o štít jiného typu (nebo to alespoň vidím jako pravděpodobnější a prostě jednodušší vysvětlení).
ODPOVĚĎ: klikněte ZDE ani_sipl.gif (699 bytes)

ZPĚT na začátek strany
Léta vlády panovníků 02, 03 a 04
Zdvojení postav Václava a Vratislava II.
Konec strany
9. 2. 2001
Ladislav Tomič, Liberec.

4. Zdvojení postav Václava a Vratislava II.

DOTAZ:
Dotaz položený v závěrečné diskusi 27. 4. 2001 na přednášce „Malby ve Znojemské rotundě“:
„Jak lze vysvětlit a doložit zdvojení postav knížete Václava a Vratislava II. ve 4. pásu maleb? Existují nějaké analogie?“
ODPOVĚĎ: klikněte ZDE ani_sipl.gif (699 bytes)

ZPĚT na začátek strany
Štíty nejsou obrácené?
Přemalba Rostislavovy levé ruky
Konec strany
27. 4. 2001
Mgr. Dušan Jeřábek, Brno.

5. Přemalba Rostislavovy levé ruky s Písmem

DOTAZ:
Zúčastnil jsem se 27. 4. 2001 Vaší přednášky „Malby ve Znojemské rotundě“ a prosím Vás o odpověď na zásadní otázku:
„Když je přítomnost pohanů v rotundě nepřípustná (o to více nad Narozením Páně), jak je možné, že po přemalbě Rostislavovy levé ruky dostala »oráčská scéna« význam zcela pohanský? V tom je přece zásadní spor!“ Děkuji za Vaši odpověď.
ODPOVĚĎ: klikněte ZDE ani_sipl.gif (699 bytes)

ZPĚT na začátek strany
Zdvojení postav Václava a Vratislava II.
Napište nám svůj dotaz ...
Konec strany
30. 4. 2001
Mgr. Marcel Novotný, Brno.

Pokud si sami kladete otázky, na které jste zde zatím nenašli odpověď, napište nám. Napište nám i v případě, jestliže si myslíte, že naše odpověď není vyčerpávající nebo jste našli jiné možné vysvětlení problému.
ZPĚT na začátek strany
Přemalba Rostislavovy levé ruky
Máte také nějaký dotaz? 
Napište nám ...

Odpovědi na Vaše dotazy zpracoval Petr Šimík petr.simik@mbox.vol.cz
DOTAZY [ 1. Vymazání jmen | 2. Průměrná doba vlády | 3. Obrácené štíty | 4. Zdvojení postav | 5. Přemalba ruky s Písmem ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu