NÁZORY
čtenářů a badatelů na ikonografii maleb
aneb Co dosud unikalo naší pozornosti


1. příspěvek k ikonografii maleb
Konec strany
Názory našich čtenářů a badatelů na ikonografii maleb ve Znojemské rotundě.
[ J. Pazour: Donátorský pár | K. Honzková: Oráčská scéna | J. Kachlík: Mariánský cyklus ] ani_sipl.gif (699 bytes) Jednotlivé příspěvky 
v rubrice NÁZORY.
Tyto stránky budeme průběžně doplňovat.  
Očekáváme Vaše další příspěvky.
Pište na e-mail:
petr.simik@mbox.vol.cz
Zaplňte tyto stránky Vašimi úvahami a náměty.


Rotunda Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě nese stavební znaky raně románské stavby s byzantskou výmalbou.
DONÁTORSKÝ PÁR
Příspěvek ing. Jaroslava Pazoura k ikonografii maleb.
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
2. příspěvek k ikonografii maleb
Konec strany
Ing. Jaroslav Pazour:
Donátorský pár po obou stranách vítězného oblouku při vstupu do apsidy.
Brno 31. října 2001.
 Donátorský pár ve Znojemské rotundě.
Autor příspěvku se zabývá identifikací donátorského páru (obr. vlevo) a jeho symbolikou srovnáním s mozaikami v kostele San Vitale v italské Ravenně na základě publikace Dějiny umění (nakl. Hachette Paříž 1995, překl. 1. vyd. 1998, 2. vyd. 2001, autoři: Jacek Debicki, Dietrich Grüne- wald, Antonio Pimentel, Jean-Francois Favre.

Pokračování ...

Klikněte ZDE. ani_sipl.gif (699 bytes)

Oráčská scéna v rotundě Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě v sobě skrývá křesťanskou symboliku.
ORÁČSKÁ SCÉNA ve slovech
Příspěvek paní Karly Honzkové k ikonografii maleb ve Znojemské rotundě. Autorka, dnes žijící v Německu, je původem z Moravy.
ZPĚT na začátek strany
1. příspěvek k ikonografii maleb
3. příspěvek k ikonografii maleb
Konec strany
Paní Karla Honzková:
Oráčská scéna v sobě skrývá křesťanskou symboliku.
18. října 2001,
4. března 2002,
16. prosince 2002.
 Oráčská scéna ve Znojemské rotundě.
Autorka příspěvku se zabývá významem oráčské scény (obr. vlevo) a její symbolikou na základě proroctví ze Starého zákona. Je to onen hledaný chybějící kamínek, který přesně zapadá do celkové mozaiky. 

Pokračování ...

Klikněte ZDE. ani_sipl.gif (699 bytes)

MARIÁNSKÝ CYKLUS
Může křesťanský cyklus maleb napomoci datování dynastického cyklu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě? 
Příspěvek Ing. Jiřího Kachlíka, CSc. ke genezi vzniku maleb ve Znojemské rotundě. Obsah referátu předneseného na odborné konferenci ZNOJEMSKÁ ROTUNDA (Znojmo 25.-26. června 2003).
ZPĚT na začátek strany
2. příspěvek k ikonografii maleb
Konec strany
Konec strany
Jiří Kachlík. 
Nedokončený (?) mariánský cyklus maleb.
25. ledna 2004.

Pokračování ...

Klikněte ZDE. ani_sipl.gif (699 bytes)

Tyto stránky budeme průběžně doplňovat.  
Očekáváme Vaše další příspěvky.
Pište na e-mail:
petr.simik@mbox.vol.cz
ZPĚT na začátek strany
2. příspěvek k ikonografii maleb

Konec strany.
Zaplňte tyto stránky Vašimi úvahami a náměty.
[ J. Pazour: Donátorský pár | K. Honzková: Oráčská scéna | J. Kachlík: Mariánský cyklus ] ani_sipl.gif (699 bytes) Jednotlivé příspěvky 
v rubrice NÁZORY.
[ Malby | Ikonografie maleb – chronologický přehled hypotéz | Vzájemné porovnání hypotéz | Systematické utřídění hypotéz | Dotazy k ikonografii | Kniha | Sinajský klášter | Kamenné kříže z Dobšic | Plášť moravských králů | Pohan v církevní stavbě | Bořivojův moravský původ | Bořivoj a hrob K1 ] Další stránky, které byste neměli vynechat.

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu