ani_nova.gif (2304 bytes)ROTUNDY
na Moravě, v Čechách a na Slovensku
Přehled stojících i zaniklých staveb – 4. část: 12. století
Petr Šimík
Nejstarší rotundy
Konec strany
Rotundy na Moravě, v Čechách a na Slovensku – dosud stojící i zaniklé.
4. část: 12. století.
Předkládáme Vám seznam moravských, českých a slovenských rotund v chronologickém uspořádání. U staveb zaniklých je připojen půdorys, stavby dosud stojící jsou představeny fotografií. Některé z uvedených staveb budou postupně zpracovány podrobněji na samostatných stránkách. Případný odkaz najdete vždy na příslušném obrázku rotundy. 
Ve čtvrté části se budeme věnovat pěti rotundám pocházejícím z 12. století. Z nich se do dnešních dnů zachovaly tři. 
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Podolí u Jemnice
Konec strany
Nejstarší rotundy.

12. století
Podolí u Jemnice. Rotunda neznámého zasvěcení. Vystavěna z lomového, na líci přitesávaného kamene kladeného do řádků na vápennou maltu. Tvořila ji válcová loď, apsida (doloženo archeologicky) a štíhlá válcová schodišťová věž (přistavěna patrně dodatečně). Je jedinou dosud známou rotundou s válcovou věží na Moravě. Do dnešních dnů se z rotundy zachovala pouze tato věž – zvonice.
Tvar apsidy: podkovovitý.
Způsob napojení apsidy na hlavní loď: ostrou hranou.

ZPĚT na začátek strany
Nejstarší rotundy
Praha-Staré Město
Konec strany
Podolí u Jemnice.
První třetina 12. století.
Praha-Staré Město – rotunda sv. Kříže Menšího (ulice Karolíny Světlé). Stavěna z nízkých opukových kvádříků. Vnější stěna apsidy je členěna lisénami, v horní části je opatřena obloučkovým vlysem spočívajícím na drobných konzolkách. Apsida měla původně jen jedno okénko v ose stavby, při restauraci v letech 1863-1876 byla prolomena ještě další dvě. Apsida je sklenuta konchou, loď kupolí s otvorem do lucerny. V apsidě a lodi byly zazděny keramické nádoby, natočené hrdlem do vnitřního prostoru, které měly zlepšovat jeho akustiku.
Tvar apsidy: podkovovitý.
Způsob napojení apsidy na hlavní loď: pravoúhlým ústupkem.

ZPĚT na začátek strany
Podolí u Jemnice
Praha-Nové Město
Konec strany
Praha-Staré Město.
První polovina 12. století.
Praha-Nové Město – rotunda sv. Longina (ulice Na Rybníčku). Původní zasvěcení rotundy sv. Štěpánu prvomučedníkovi přešlo po roce 1348 na nový farní kostel Nového Města. Loď je sklenuta kupolí otevřenou ve středu barokním okulem (místo původního otvoru) do lucerny, která loď osvětlovala. Apsida je sklenuta konchou.
Tvar apsidy: podkovovitý.

ZPĚT na začátek strany
Praha-Staré Město
Přední Kopanina
Konec strany
Praha-Nové Město.
První polovina 12. století.
Přední Kopanina – rotunda sv. Maří Magdalény. Rozměrově menší rotunda se západní hranolovou věží. Původní románské klenby kopule i apsidy, které se zřítily v roce 1779, byly nahrazeny dřevěnou kupolí v lodi a novou konchou v apsidě.
Vnitřní průměr lodi: 5,5 m.
Tvar apsidy: půlválcový.

ZPĚT na začátek strany
Praha-Nové Město
Pustiměř
Konec strany
Přední Kopanina.
Před polovinou 12. století.
Pustiměř – rotunda sv. Pantaleimona. Pouhé torzo původní rotundy s tribunou v západní hranolové věži. Na severní straně se zachovalo zdivo (do výšky 4 m) včetně ostění triumfálního oblouku mezi lodí a apsidou. Zdivo z nepravidelných kvádříků bylo kladeno do řádků na vápennou maltu a bylo zřejmě omítáno.
Tvar apsidy: podkovovitý.
Způsob napojení apsidy na hlavní loď: ostrou hranou.
ZPĚT na začátek strany
Přední Kopanina
Poznámka
Konec strany
Pustiměř.
Po polovině 12. století.
Původní rotunda musela být nepochybně starší než se oficiálně uvádí. Kromě půdorysu stavby (srovnej s půdorysem rotundy v základech kostela sv. Michala ve Starém Městě u Uherského Hradiště – Na dědině) o tom svědčí i samotné patrocinium, které, vedle sv. Klimenta, P. Marie, sv. Jana Křtitele a sv. archanděla Michaela, používala byzantská misie sv. Konstantina-Cyrila a Metoděje.

Poznámka:
Velmi přivítáme, pokud nás upozorníte na další skutečnosti, které náš přehled neobsahuje, nebo nám pomůžete doplnit či opravit předkládané údaje.
ZPĚT na začátek strany
Pustiměř
Poznámka.
ROTUNDY chronologicky [ 9. století | 10. století | 11. století | 12. století | 13. století ]
ROTUNDY abecedně [ seznam | mapka ]

Archeologický výzkum na velkomoravském Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Klikněte ZDE.ani_sipl.gif (699 bytes)
Archeologický výzkum románské rotundy Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny na znojemské hradní ostrožně. Klikněte SEM.ani_sipl.gif (699 bytes)
Archeologický výzkum rotundy na Starém Brně. Klikněte SEM.ani_sipl.gif (699 bytes)

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu