ani_nova.gif (2304 bytes)ROTUNDY
na Moravě, v Čechách a na Slovensku
Přehled stojících i zaniklých staveb – 3. část: 11. století
Petr Šimík
Nejstarší rotundy
Konec strany
Rotundy na Moravě, v Čechách a na Slovensku – dosud stojící i zaniklé.
3. část: 11. století.
Předkládáme Vám seznam moravských, českých a slovenských rotund v chronologickém uspořádání. U staveb zaniklých je připojen půdorys, stavby dosud stojící jsou představeny fotografií. Některé z uvedených staveb budou postupně zpracovány podrobněji na samostatných stránkách. Případný odkaz najdete vždy na příslušném obrázku rotundy. 
Ve třetí části se budeme věnovat třem rotundám pocházejícím z 11. století. Z nich se do dnešních dnů zachovaly všechny. 
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Říp
Konec strany
Nejstarší rotundy.

11. století
Říp – rotunda sv. Jiří. Křesťanská svatyně postavená na vrcholku hory Říp měla patrně překrýt místo původního pohanského kultu. Ke starší rotundě s válcovou lodí a apsidou, původně zasvěcené sv. Vojtěchovi (jeho ostatky přeneseny z Hnězdna do Čech roku 1039) nechal v roce 1126 kníže Soběslav I. přistavět věž (není s lodí provázána) se schodištěm na zaniklou tribunu v lodi. Tvar válcové schodišťové věže měl své předchůdce na Moravě (rotunda v Podolí u Jemnice) či v Polsku. Loď je sklenuta kupolí, apsida konchou. Koncha apsidy je na dolním okraji lemována římsou, která postupuje až na pravoúhle odstupněný vítězný oblouk.
Průměr lodi: 6,5 m.
Šířka apsidy: 3,6 m.
Délka v podélné ose: 9,1 m.
Tvar apsidy: podkovovitý.
Napojení apsidy na hlavní loď: pravoúhlým ústupkem.

ZPĚT na začátek strany
Nejstarší rotundy
Praha - Vyšehrad
Konec strany
Říp.
Původní stavba zřejmě z první poloviny 11. století (Břetislav I.?), obnovena a vysvěcena v roce 1126 (Soběslav I.).
Praha-Vyšehrad – rotunda sv. Martina. Je jedinou stojící románskou architekturou Vyšehradu. Je situována na někdejším předhradí a pochází z druhé poloviny až sklonku 11. století. Nevelká válcová loď s lucernou ve vrcholu klenby a s apsidou je postavena z drobnějších opukových kvádříků. Apsida je vně členěna třemi lisénami (patrně původními). Zdivo je nově vyspárováno, řada detailů a úprav pochází z restaurace v 19. století.
Průměr lodi: 6,5 m.
Šířka apsidy: 3,4 m.
Délka v podélné ose: 8,9 m.
Tvar apsidy: podkovovitý.
Napojení apsidy na hlavní loď: pravoúhlým ústupkem.

ZPĚT na začátek strany
Říp
Týnec nad Sázavou
Konec strany
Praha-Vyšehrad.
Rotunda založena snad Vratislavem II. (?) po roce 1070.
Týnec nad Sázavou – rotunda sv. Václava. Apsida má půdorys tří čtvrtin kruhu a je stejně vysoká jako loď. Loď je klenutá kupolí, apsida je sklenutá konchou. Triumfální oblouk, poněkud stlačený, je přerušen římsou v podobě zkosené desky, která se postupně ztrácí v plášti apsidy. Vnější stěny rotundy jsou obloženy žulovým kamenem, v dolní polovině stavby se střídají řádky velikých kvádrů, kolem 50 cm vysokých, vždy s několika vrstvami drobnějších kvádříků. Kvádry nejsou přitesávány do přesných tvarů ani hlazeny. Horní polovina stěn je z žulového lomového kamene. Odlišná je také malta, spojující kameny v dolní a horní polovině stěn. Věž není svázána se zdivem rotundy a je postavena z pravidelných žulových kvádrů, kladených do řádek.
Průměr lodi: 7,1 m.
Šířka apsidy: 3,2 m.
Délka v podélné ose: 8,9 m.
Tvar apsidy: podkovovitý.
Napojení apsidy na hlavní loď: ostrou hranou.
ZPĚT na začátek strany
Praha - Vyšehrad
Poznámka
Konec strany
Týnec nad Sázavou.
Asi konec 11. století. Věž kolem roku 1200.

Poznámka:
Velmi přivítáme, pokud nás upozorníte na další skutečnosti, které náš přehled neobsahuje, nebo nám pomůžete doplnit či opravit předkládané údaje.
ZPĚT na začátek strany
Týnec nad Sázavou
Poznámka.
ROTUNDY chronologicky [ 9. století | 10. století | 11. století | 12. století | 13. století ]
ROTUNDY abecedně [ seznam | mapka ]

Archeologický výzkum na velkomoravském Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Klikněte ZDE.ani_sipl.gif (699 bytes)
Archeologický výzkum románské rotundy Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny na znojemské hradní ostrožně. Klikněte SEM.ani_sipl.gif (699 bytes)
Archeologický výzkum rotundy na Starém Brně. Klikněte SEM.ani_sipl.gif (699 bytes)

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu