ani_nova.gif (2304 bytes)ROTUNDY
na Moravě, v Čechách a na Slovensku
Přehled stojících i zaniklých staveb – 1. část: 9. století
Petr Šimík


Nejstarší rotundy
Konec strany
Rotundy na Moravě, v Čechách a na Slovensku – dosud stojící i zaniklé.
1. část: 9. století.
Předkládáme Vám seznam moravských, českých a slovenských rotund v chronologickém uspořádání. U staveb zaniklých je připojen půdorys, stavby dosud stojící jsou představeny fotografií. Některé z uvedených staveb budou postupně zpracovány podrobněji na samostatných stránkách. Případný odkaz najdete vždy na příslušném obrázku rotundy. 
V první části se budeme věnovat rotundám pocházejícím z 9. století. Z nich se do dnešních dnů zachovala jediná. 
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany

Valy u Mikulčic - Kostelisko
Konec strany
Nejstarší rotundy.

9. století
Valy u Mikulčic – Kostelisko. Rotunda se čtyřmi konchami (kostel č. 9) – jižně od mikulčické akropole.
Vnější průměr: 9,5 m.
Okolo odkryto 81 hrobů, což vylučuje původní funkci baptisteria, za něž je někdy pokládána. Opodál byla objevena cisterna z téže doby, původně rovněž zastřešená.

ZPĚT na začátek strany
Nejstarší rotundy
Valy u Mikulčic - Štěpnice
Konec strany
Valy u Mikulčic – Kostelisko.
První polovina 9. století.
Valy u Mikulčic – Štěpnice. Rotunda (kostel č. 7) severozápadně od mikulčické akropole – polovina 9. století.
Vnější průměr lodi: 7,2 m.
Vnitřní průměr: 6,0 m.
Tloušťka zdiva: 50-60 cm.

ZPĚT na začátek strany
Valy u Mikulčic - Kostelisko
Staré Město - Na dědině
Konec strany
Valy u Mikulčic – Štěpnice.
První polovina 9. století.
Staré Město u Uherského Hradiště – Na dědině. Rotunda s polokruhovitou apsidou v základech stojícího kostela sv. Michala.
Vnější průměr lodi: 9,7 m.
Vnitřní průměr lodi: 7,8 m.
Vnější průměr apsidy: 7,0 m.
Síla zdiva : 95-100 cm.
Zdivo z lomového kamene. 
Podle kulturní vrstvy v nadloží byla postavena kolem poloviny 9. století.

ZPĚT na začátek strany
Valy u Mikulčic - Štěpnice
Valy u Mikulčic - Těšetický les
Konec strany
Staré Město – Na dědině.
Polovina 9. století.
Valy u Mikulčic – Těšetický les. Dvojapsidová rotunda (kostel č. 6) s freskovou výzdobou – severovýchodně od mikulčické akropole.
Délka osy: 16,45 m.
Vnější průměr lodi: 9,6 m.
Vnější průměr apsidy: 5,6 m.
Šířka základového zdiva lodi: 95 cm.
Šířka základového zdiva apsid: 85 cm.
Předpokládaná výška: cca 16 m (podle dopadu zříceného zdiva až do vzdálenosti 15 m).
Podle hlubších základů západního podkovovitého útvaru se uvažuje o možnosti, že se nad ním tyčila věž. Zdivo z lomového kamene, předpokládající omítku, podle nalezených zlomků nesoucí malířskou výzdobu; maltová podlaha. Hřbitov při rotundě obsahoval ve dvou vrstvách nad sebou na 200 kostrových hrobů. K nejvzácnějším nálezům pohřebiště patří rané ostruhy s pozlacenou garniturou kování. Pohřbívalo se zde po celou velkomoravskou epochu. Rotunda mohla být rozbořena kolem roku 925.

ZPĚT na začátek strany
Staré Město - Na dědině
Hradiště sv. Hypolita
Konec strany
Valy u Mikulčic – Těšetický les.
Druhá polovina 9. století.
Velkomoravské hradiště sv. Hypolita – dnes součást Znojma. Rotunda (kostel 2) v základech stojícího kostela sv. Hypolita ve Znojmě-Hradišti.
Podle velkomoravských hrobů, které respektují půdorys rotundy, byla postavena někdy po polovině 9. století – její vznik lze spojovat s příchodem byzantské misie Konstantina a Metoděje. Původní zasvěcení není známo. Patrocinium sv. Hypolita přešlo až na její další stavební fáze z původního podélného kostela s pravoúhlým presbytářem (kostel 1) z konce první třetiny 9. století, který stál na nejvyšším místě velkomoravského hradiště cca 150 m SZ směrem.

ZPĚT na začátek strany
Valy u Mikulčic - Těšetický les
Ducové
Konec strany
Hradiště sv. Hypolita.
Konec druhé třetiny 9. století.
Ducové (Moravany) na levém břehu Váhu v trati Kostolec. Rotunda s podkovovitou apsidou – vlastnický kostel s pohřebištěm nobility na velkomoravském velmožském dvorci. Zanikl po polovině 10. století. Nahradil zřejmě v první polovině 9. století zničené hradisko v Pobedimi na protějším, pravém břehu Váhu.
Vnější průměr lodi: 9,6 m.

ZPĚT na začátek strany
Hradiště sv. Hypolita
Nitrianska Blatnica
Konec strany
Ducové (Moravany).
Druhá polovina 9. století.
Nitrianska Blatnica v trati Jurko, kolem rotundy sv. Juraja se pohřbívalo (cca 150 kostrových hrobů). Součást dvorce vzniklého kolem poloviny 9. století při důležitém přechodu ze středního Ponitří do středního Pováží přes Povážský Inovec a dále k hradištím na Moravu. Osídlení zde končí na přelomu 13. a 14. století v souvislosti se vznikem výhodnější cesty přes sedlo Havran.  ZPĚT na začátek strany
Ducové
Levý Hradec
Konec strany
Nitrianska Blatnica.
Druhá polovina 9. století.
Stavba rotundy má stejné rozměry jako rotunda v Ducovém a dvouapsidová rotunda ve Valech u Mikulčic. Původní zdivo zachováno do výšky 5-7 m. Pozdější přestavby pocházejí z první poloviny 13. století. 
Vnější průměr lodi: 9,6 m.
Další informace: www.rotundajurko.sk.

Levý Hradec při levém břehu Vltavy (severně od Prahy). Rotunda sv. Klimenta v gotických základech stojícího barokního kostela. První křesťanský chrám v Čechách založený knížetem Bořivojem podle moravských vzorů.
Průměr lodi: kolísá mezi 5,5 6,6 m.
Šířka základového zdiva: 1,5 m.
Šířka nadzemního zdiva: 0,7 m.
Stavba z opukových kamenů s podkovovitou apsidou. Stála buď celá či alespoň její podstatná část ještě v roce 1673, kdy o kruhovém tvaru rotundy píše kanovník Tomáš Pešina z Čechorodu.
Nejnověji P. Sommer (2001, s. 158) uvádí dobré důvody (lapis primarius) pro datování této stavby až do přelomu 11. a 12. století. Druhotné uložení některých kamenů nasvědčuje tomu, že na tomto místě (nebo poblíž) asi již dříve kamenná stavba stála. P. Sommer (2001, s. 76-85) upozorňuje i na možnost existence dřevěných církevních staveb (ecclesia lignea) v míře větší, než se dosud předpokládalo.
ZPĚT na začátek strany
Nitrianska Blatnica
Poznámka
Konec strany
Levý Hradec.
Konec třetí čtvrtiny 9. století, resp. nejnověji přelom 11. a 12. století.

 

 

 

Petr Sommer
Začátky křesťanství v Čechách
. Praha 2001, s. 76-85, 158.


Poznámka:
Velmi přivítáme, pokud nás upozorníte na další skutečnosti, které náš přehled neobsahuje, nebo nám pomůžete doplnit či opravit předkládané údaje.
ZPĚT na začátek strany
Levý Hradec

Poznámka.
ROTUNDY chronologicky [ 9. století | 10. století | 11. století | 12. století | 13. století ]
ROTUNDY abecedně [ seznam | mapka ]

Archeologický výzkum na velkomoravském Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Klikněte ZDE.ani_sipl.gif (699 bytes)
Archeologický výzkum románské rotundy Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny na znojemské hradní ostrožně. Klikněte SEM.ani_sipl.gif (699 bytes)
Archeologický výzkum rotundy na Starém Brně. Klikněte SEM.ani_sipl.gif (699 bytes)

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu