Zemřel PhDr. Jaroslav Zástěra, zakládající člen KlubuZemřel jeden ze zakládajících členů našeho Klubu
PhDr. Jaroslav Zástěra,
badatel a popularizátor národní kulturní památky – rotundy Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě.
Vzpomínejte s námi
Konec strany
Zemřel PhDr. Jaroslav Zástěra.


PhDr. Jaroslav ZástěraKlub přátel znojemské rotundy oznamuje smutnou zprávu, že dne 21. listopadu 2001 zemřel ve věku 80 let PhDr. Jaroslav Zástěra, historik a badatel, čestný občan města Znojma, autor odvážné hypotézy o výkladu postav panovníků zobrazených na malbách v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Od druhé poloviny osmdesátých let minulého století se významně podílel na zaplnění bílých míst v nejstarší historii Moravy a zemí Koruny české.

Čest jeho památce.

Jaroslav Pazour

ZPĚT na začátek strany
Zemřel PhDr. J. Zástěra
Poslední rozloučení
Konec strany
Vzpomínejte s námi.

Poslední rozloučení se zesnulým PhDr. Jaroslavem Zástěrou se uskuteční

ve čtvrtek 29. listopadu 2001 v 11,00 hodin

v Obřadní síni Ústředního hřbitova města Brna, Vídeňská ulice

 

ZPĚT na začátek strany
Vzpomínejte s námi
Pane doktore, díky
Konec strany
Poslední rozloučení.

PhDr. Jaroslav Zástěra se v 80. letech minulého (20.) století sérií přednášek a množstvím novinových a časopiseckých článků zasloužil o probuzení odborného zájmu o Znojemskou rotundu. V této souvislosti se také zasadil o zahájení etapy vědeckovýzkumných prací (archeologických, geologických, umělecko-historických) i technických měření (např. geofyzikálních). Sám se dál věnoval ikonografickému bádání. Výsledky své práce shrnul zejména v publikaci Znojemská rotunda a Velká Morava, v níž zpochybnil možnou aplikaci Kosmova přemyslovského mýtu na znojemských malbách. Pokračoval potom drobnějšími články publikovanými v Moravském historickém sborníku. Jeho poslední zjištění zásadního významu, přednesené v únoru 1999 na odborném semináři „Malby ve znojemské rotundě 1999“ na PdF MU v Brně v příspěvku nazvaném „Zapůjčená ruka“, které dosud nebylo plně doceněno odbornou veřejností, přesvědčivě vyvrací dosavadní domněnky o vyobrazení mytického pohana Přemysla v rotundě. Dal tak i ve svém pokročilém věku příklad nezdolné a mladistvé odvahy při hledání správné interpretace maleb a prolomil dosavadní strnulý a dogmatický způsob uvažování (s výraznými nacionalistickými prvky) pražských odborníků. 

Pane doktore, díky.

Petr Šimík

ZPĚT na začátek strany
Poslední rozloučení
Z prací dr. Zástěry
Konec strany
Pane doktore, díky.

Samostatné publikace:
•J. Zástěra: Původ péřové koruny. Postavy panovníků na českých a moravských denárech. Znojmo 1986 (v nákladu 150 ks „jen pro vědecké účely“), Brno 1990.
•J. Zástěra: Znojemská rotunda a Velká Morava. Brno 1990.

Články publikované v Moravském historickém sborníku – ročenkách Moravského národního kongresu:
•J. Zástěra: Bylo první sídlo arcibiskupa Metoděje ve Znojmě? 
In: MHS, Ročenka MNK 1993-94, Brno 1995, s. 241-248.
•J. Zástěra: Sv. Anežka Česká a Znojemská rotunda.
In: MHS, Ročenka MNK 1995, Brno 1996, s. 367-379.
•J. Zástěra: První stát Slovanů a jižní Morava
Názvy kapitol: Spor o rotundu a další hypotézy. Zavinil to Kosmas. Libušino proroctví. Pálava záhadná. Svatoplukovo sídlo. Hledaný Sekyřkostel, dnešní Strachotín. Další centra Velké Moravy.
In: MHS, Ročenka MNK 1996-98, Brno 1998, s. 225-260.

Články publikované na internetových stránkách Klubu přátel Znojemské rotundy:
•J. Zástěra: Úvodní slovo ke Znojemské rotundě. 1992.
•J. Zástěra: Ikonografický výklad maleb. 1999.
•J. Zástěra: Zapůjčená ruka. 1999.
•J. Zástěra: Biskupské mitry. 1999.
•J. Zástěra: Původ mandlového tvaru štítů. 1999.
•J. Zástěra: Původ maleb – možné inspirační zdroje. 1999.

Poslední novinový článek:
•J. Zástěra: Znojemská rotunda vstoupila do třetího tisíciletí. 2001.

ZPĚT na začátek strany
Pane doktore, díky
Z prací PhDr. Jaroslava Zástěry.

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu