Odkazy na jiné www stránky:

Pokud si sami chcete do svých stránek vložit odkaz na naši webovou
adresu: www.znojemskarotunda.com, můžete k tomu použít logo našeho KLUBU (85×84 pxls, 3 kB) – vpravo >>>

MORAVIA MAGNA
Konec strany
WWW strany [ Příbuzná tématika | Vyhledávací servery | Sponzoři ]
WWW stránky s příbuznou tématikou:
Stránky společnosti MORAVIA MAGNA se zajímavými informacemi o historii Velké Moravy a moravské církve a o počátcích českého státu. Najdete zde mj. digitalizované texty nejstarších legend, kronik a dokumentů, mapky, tabulky atd.
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Město Znojmo
Konec strany
MORAVIA MAGNA 
společnost pro kulturu, historii a umění.

Znak města ZnojmaStránky Městského úřadu ve Znojmě se zajímavými informacemi pro obyvatele i návštěvníky města: www.znojmocity.cz. Zde získáte stručné informace o historii města, o nejvýznamnějších městských památkách: o znojemské radnici, znojemském hradu, Znojemské rotundě, podzemí města atd.
ZPĚT na začátek strany
MORAVIA MAGNA
Jihomoravské muzeum Znojmo
Konec strany
Město Znojmo.

www.znojmuz.cz/mindex.htmNa stránkách Jihomoravského muzea ve Znojmě najdete informace o návštěvnickém režimu rotundy sv. Kateřiny, získáte zde kontakt pro případnou rezervaci vstupu do rotundy a další informace o znojemské rotundě i jiných památkách města Znojma, můžete se seznámit s profilem bohatých muzejních sbírek a dalšími zajímavostmi: www.znojmuz.cz.
ZPĚT na začátek strany
Město Znojmo
Moravské zemské muzeum v Brně
Konec strany
Jihomoravské muzeum
ve Znojmě.

 


Moravské zemské muzeum v BrněNa stránkách Moravského zemského muzea v Brně najdete informace o stálých výstavách, můžete se seznámit s profilem bohatých muzejních sbírek a dalšími zajímavostmi: www.mzm.cz.
ZPĚT na začátek strany
Jihomoravské muzeum Znojmo
Katedra historie PdF MU Brno
Konec strany
Moravské zemské muzeum
v Brně.

www.ped.muni.cz/whis/Prezentace katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně:
www.ped.muni.cz/whis.
ZPĚT na začátek strany
Moravské zemské muzeum v Brně
Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě
Konec strany
Katedra historie
PdF MU Brno.

Znojmo-Hradiště, archeologický výzkumArcheologický výzkum hradiště sv. Hypolita ve Znojmě: www.znojmo-hradiste.wz.cz. Výzkum provádí katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
ZPĚT na začátek strany
Katedra historie PdF MU Brno
Filosofická fakulta MU Brno
Konec strany
Archeologický výzkum hradiště
sv. Hypolita
ve Znojmě.

www.phil.muni.cz/archeo/index_cz.htmlArcheologie na internetu – stránky Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně:
www.phil.muni.cz/archeo/index_cz.html.
ZPĚT na začátek strany
Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě
Elektronický magazín MORAVA
Konec strany
FF MU Brno.

www.morava.czwww.morava.cz
elektronický magazín "MORAVA"
o Moravě a pro Moravany. Ale nejen pro ně.
ZPĚT na začátek strany
Filosofická fakulta MU Brno
Moravští rytíři
Konec strany
Magazín MORAVA.

www.eqm.czwww.eqm.cz
Královský řád Moravských rytířů
sv. Rostislava a Kolumbána.
ZPĚT na začátek strany
Magazín MORAVA
Další stránky o rotundách
Konec strany
Královský řád
Moravských rytířů
sv. Rostislava
a Kolumbána.

www.volny.cz/rotundy
další internetové stránky zabývající se rotundami. Adresa dnes již není funkční.
ZPĚT na začátek strany
Elektronický magazín MORAVA
Vyhledávací server ATLAS
Konec strany
Další stránky o rotundách.

WWW strany [ Příbuzná tématika | Vyhledávací servery | Sponzoři ]
WWW stránky českých vyhledávacích serverů:
Vyhledávací server ATLASVyhledejte si oblast, která Vás zajímá, buď zadáním klíčových slov, anebo postupným hledáním podle nabízených tématických okruhů.
ZPĚT na začátek strany
Další stránky o rotundách
Vyhledávací server SEZNAM
Konec strany
Vyhledávací server
ATLAS
.

www.seznam.czVyhledejte si oblast, která Vás zajímá, buď zadáním klíčových slov, anebo postupným hledáním podle nabízených tématických okruhů.
ZPĚT na začátek strany
Vyhledávací server ATLAS
Vyhledávací server FIRMY
Konec strany
Vyhledávací server
SEZNAM
.

www.firmy.czVyhledejte si firmu, která Vás zajímá, buď zadáním klíčových slov, anebo postupným hledáním podle nabízených tématických okruhů.
ZPĚT na začátek strany
Vyhledávací server SEZNAM
Sponzor 1
Konec strany
Vyhledávací server
FIRMY
.

WWW strany [ Příbuzná tématika | Vyhledávací servery | Sponzoři ]
WWW stránky našich sponzorů:
ani_sipl.gif (699 bytes)Zde je místo pro logo Vaší firmy s odkazem na Vaše www stránky a stručný popis Vaší činnosti.

Informace pro sponzory naleznete ZDE.

ZPĚT na začátek strany
Vyhledávací server FIRMY
Poděkování sponzorům
Konec strany
Sponzor 1

Všem sponzorům i těm potenciálním děkujeme, že po shlédnutí našich stránek shledali opodstatněnost existence „Klubu přátel Znojemské rotundy“ jako neziskové organizace a ocenili (nebo se teprve chystají tak učinit) finančním příspěvkem jeho potřebnost a zásluhy na šíření informací o naší asi nejstarší dosud stojící národní kulturní památce s tak výjimečnou obrazovou galerií v řadách internetových nadšenců a prostřednictvím publikací, přednášek a seminářů i mezi širokou veřejností. Umožní tak realizovat naše další aktivity při podpoře projektů, které by měly pomoci rozšířit a prohloubit naše poznání historických souvislostí ve spojitosti se založením Znojemské rotundy, vznikem a interpretací maleb a současně také zajistit, aby tato významná stavba včetně jedinečné malířské výzdoby zůstala zachována i pro budoucí generace.
ZPĚT na začátek strany
Spnzor 1
Co je ještě potřeba udělat?
Konec strany
Všem sponzorům děkujeme.
Proto je nutné uskutečnit doplňkový průzkum podzemí rotundy (Woznica 1997) a ověřit existenci nově odhalených uměle vytvořených podzemních objektů (Hruška 1995) ve smyslu oponentského posudku (SPELEO 1998).
Digitální nasnímání maleb při normálním světle, které provedl Ústav pro klasická studia při AV ČR, je potřeba doplnit o snímky pořízené při UV a IR světle (Sysel 1999), ty potom porovnat s dřívější fotodokumentací z předchozích restaurátorských zásahů, aby bylo možné rozlišit jednotlivé přemalby a definitivně zjistit, v jakém rozsahu jsou původní malby zachovány. Tuto obrazovou dokumentaci pak bude asi nutné doplnit odběrem vzorků barev na předem vybraných místech a jejich porovnáním a vyhodnocením. Teprve potom bude možné přistoupit k opravdové restauraci maleb.
O všech dílčích krocích Vás budeme průběžně na našich stránkách informovat. Ke zvláště zajímavým a závažným zjištěním uspořádáme přednášku či seminář. Informace o všech akcích v dostatečném předstihu najdete na těchto stránkách – viz tlačítko AKCE.
Kdo jsme?
Poděkování sponzorům
Co je ještě potřeba udělat?
Petr Šimík
WWW strany [ Příbuzná tématika | Vyhledávací servery | Sponzoři ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu