ani_nova.gif (2304 bytes)RECENZE
Nejen novinky na našem knižním trhu
2006, 2005, 2004, 2003, 2002
2001, 2000, 1999, 1998, 1997.


Úvod
Konec strany
Recenze.
Nejen novinky na našem knižním trhu.

Vyhlašujeme soutěž o „Největší blábol roku“.
Autoři nejvíce ceněných názorů a myšlenek 
budou na základě Vašich hlasů po zásluze odměněni.

2005 [ Třeštík ]

Na této stránce chceme upozorňovat ctěné čtenáře na „zvláště vypečené“ názory našich vědců, které uplatnili ve svých vědeckých publikacích, sbornících, výstavních katalozích, v tisku, na internetu ap. Zabývat se budeme pouze pracemi se vztahem k naší nejstarší historii, ke stavbě Znojemské rotundy a k její výmalbě. V některých „vybraných“ případech autorovi (autorům) věnujeme i samostatnou stránku. Zvláště plodní autoři se zde mohou objevit i víckrát. 
Vznik této stránky byl inspirován „Kanceláří pro uvádění románových příběhů na správnou míru“, zřízenou Saturninem Zdeňka Jirotky, jen s tím rozdílem, že nám půjde o příběhy vyprávěné našimi vědci. Napište nám, prosím, které názory Vás nejvíce zaujaly.
Pro snadnější orientaci v následujícím textu jsou „kurzívou“ odlišeny citace jednotlivých autorů od vlastního komentáře.
Použité zkratky: 
ČMM – Časopis Matice moravské
ČsČH – Československý časopis historický
VDZKČ – Velké dějiny zemí Koruny české
SARS – Syndrom akutní roztroušené slepoty
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Dušan Třeštík 2005
Konec strany
Úvod.


2005
Kosmova kronika česká. Překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová (1972), 
úvod Dušan Třeštík, komentáře Petr Kopal, seznam rukopisů, vysvětlivky a poznámky Marie Bláhová, rejstříky Jan Vilím, 304 s., vydání sedmé (v Pasece první). Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

Výňatek z úvodu Dušana Třeštíka (s. 13): „Jejich myšlenky (Kosmy a jiných vzdělanců té doby – pozn. PŠ) tak nalézaly rychlý a bezprostřední ohlas u knížete a jeho věrných, u »všech Čechů« (neboť působili přímo v knížecích službách, na jeho dvoře a na jeho hradech – pozn. PŠ). Svědčí o tom třeba jen to, že sotva několik let poté, co Kosmas dopsal svou kroniku, v níž na staré pověsti o Přemyslovi vyložil své pojetí podstaty knížecí moci, scénu povolání Přemysla od pluhu si dal vymalovat na stěnu své kaple ve Znojmě tamější údělný kníže.

Jistěže nedal. „Tamějšímu“ údělnému knížeti, propuštěnému v roce 1134 z vězení, rotunda již od roku 1131   n e p a t ř i l a . O tom, co bude na jejích stěnách namalováno, v té době rozhodoval olomoucký biskup Jindřich Zdík, který si znojemskou rotundu od tehdy vládnoucího pražského knížete Soběslava I. nechal darovat spolu s dalšími pěti hradskými kostely i s jejich majetkem (J. Kadlec 1991, I, s. 118; VDZKČ I, 1999, s. 535). Kromě toho není znám jediný případ v Evropě, kde by církev nebo křesťanský panovník glorifikovali na výmalbě kostela pohana
Něco takového by „tamější“ údělník rozhodně neudělal a neudělal to pochopitelně ani olomoucký biskup, na Moravě prodloužená ruka Soběslava I. Pluh, orba a setba v sobě skrývá ryze křesťanskou symboliku, jak vyplývá z Bible, ze staroslověnských legend (Život sv. Metoděje, kap. 7; Chvalořeč o svatém Cyrilu a Metoději, č. 14; do latiny přeložený Život sv. Prokopa, č. 3), z latinské legendy Beatus Cyrillus i ze samotného Kosmy (I, 22). To všechno Dušan Třeštík jistě velmi dobře ví. Slovutný historik nám tedy opět zcela vědomě lže, „až se mu od úst práší“. Vlastním mentálním úsilím tak vstoupil na území mimo vědu (P. Sommer 2003, s. 274) a ocitl se, jako již po několikáté, na poli demagogie a propagandy, které je mu zřejmě spíše vlastní. Na druhou stranu svým „neohroženým“ postojem na nějakou dobu opět uklidnil celou řadu svých znejistělých přitakávačů a epigonů, kteří vlastní názor nemají.

ZPĚT na začátek strany
Úvod
Závěr
Konec strany
Dušan Třeštík 2005.
Úvod k novému vydání Kosmovy Kroniky Čechů: O Kosmovi a jeho kronice (s. 5-16).

 

 

 

 

 

Jaroslav Kadlec: Přehled českých církevních dějin I. Zvon, Praha 1991, s. 118.

Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. I do roku 1197. Vědecká recenze Dušan Třeštík. Paseka, Praha a Litomyšl 1999, s. 535.

Petr Sommer: Dopis Dušanu Třeštíkovi. In: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka. NLN, Praha 2003, s. 268-275.


Na této stránce chceme upozorňovat ctěné čtenáře na „zvláště vypečené“ názory našich vědců, které uplatnili ve svých vědeckých publikacích, sbornících, výstavních katalozích, v tisku, na internetu ap. Zabývat se budeme pouze pracemi se vztahem k naší nejstarší historii, ke stavbě Znojemské rotundy a k její výmalbě. V některých „vybraných“ případech autorovi (autorům) věnujeme i samostatnou stránku. Zvláště plodní autoři se zde mohou objevit i víckrát. Napište nám, prosím, které názory Vás nejvíce zaujaly.
Pro snadnější orientaci v předchozím textu jsou „kurzívou“ odlišeny citace jednotlivých autorů od vlastního komentáře.
ZPĚT na začátek strany
Dušan Třeštík 2005

Závěr.
Napište nám.

Petr Šimík

E-mail: petr.simik@volny.cz
OBSAH:
2006
2005 [ Třeštík ]
2004 [ ČernýVšetečková ]
2003 [ TřeštíkBláhová ]
2002 [ WihodaSláma-TřeštíkŽemlička ]
2001 [ Bravermanová-LutovskýTřeštíkSlámaBenešovská-Chotěbor ]
2000 [ BažantTřeštíkKrzemieńskaMerhautováŽemlička ]
1999 [ ProfantováJanWihodaMěřínský ]
1998 [ LutovskýŽemlička ]
1997 [ ŽemličkaTřeštíkJanWihodaČerný ]

Copyright © 2005 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu