ani_nova.gif (2304 bytes)RECENZE
Nejen novinky na našem knižním trhu
2006, 2005, 2004, 2003, 2002,
20012000, 1999, 1998, 1997.


Úvod
Konec strany
Recenze.
Nejen novinky na našem knižním trhu.

Vyhlašujeme soutěž o „Největší blábol roku“.
Autoři nejvíce ceněných názorů a myšlenek 
budou na základě Vašich hlasů po zásluze odměněni.

2002 [ WihodaSláma-TřeštíkŽemlička ]

Na této stránce chceme upozorňovat ctěné čtenáře na „zvláště vypečené“ názory našich vědců, které uplatnili ve svých vědeckých publikacích, sbornících, výstavních katalozích, v tisku, na internetu ap. Zabývat se budeme pouze pracemi se vztahem k naší nejstarší historii, ke stavbě Znojemské rotundy a k její výmalbě. V některých „vybraných“ případech autorovi (autorům) věnujeme i samostatnou stránku. Zvláště plodní autoři se zde mohou objevit i víckrát. 
Vznik této stránky byl inspirován „Kanceláří pro uvádění románových příběhů na správnou míru“, zřízenou Saturninem Zdeňka Jirotky, jen s tím rozdílem, že nám půjde o příběhy vyprávěné našimi vědci. Napište nám, prosím, které názory Vás nejvíce zaujaly.
Pro snadnější orientaci v následujícím textu jsou „kurzívou“ odlišeny citace jednotlivých autorů od vlastního komentáře.
Použité zkratky: 
ČMM – Časopis Matice moravské
ČsČH – Československý časopis historický
VDZKČ – Velké dějiny zemí Koruny české
SARS – Syndrom akutní roztroušené slepoty
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Martin Wihoda 2002
Konec strany
Úvod.

2002
Martin Wihoda: Moravský údělník. 
In: Martin Nodl-František Šmahel (edd.): Člověk českého středověku, ARGO, Praha 2002, s. 92-117.

„... (ve středověku) samotný termín »Moravané« označoval politické společenství Čechů z Moravy (s. 111). 
A termín „Čechové“ označoval nejspíš Moravany z Čech?!

Dvě kritické POZNÁMKY k „postřehům“ jednoho Čecha z Moravy,
kterým věnujeme samostatnou stranu.

ZPĚT na začátek strany
Úvod
Jiří Sláma-Dušan Třeštík 2002
Konec strany
Martin Wihoda 2002.

„Moravané“ – neboli Čechové z Moravy.

Klikněte SEM.


Eva Hníková: Pravda a mýty o misii věrozvěstů. 
In: Lidové noviny, sobota 29. června 2002, s. 21-22.

Článek redaktorky Evy Hníkové zaznamenává názory a citace prof. dr. Jiřího Slámy a dr. Dušana Třeštíka, kterými se pokoušejí „bourat mýty“ o misii byzantských věrozvěstů Konstantina a Metoděje, ovšem jen za cenu polopravd a lží:

„Rozšířeným mýtem je tvrzení: Rastislav, vládce Velké Moravy, si přál, aby prostý lid rozuměl bohoslužbám. ... V pozadí Rastislavova rozhodnutí však nestála péče o blaho prostých lidí, ale spíše mocenské snahy.
Asi tak, jako v pozadí snah těchto dvou výtečníků nestála péče o blaho vědy (hledání správnosti a tedy pravdivosti) a péče o správné a pravdivé informování čtenářů, ale spíše osobní mocenské snahy (prosazení vlastních scestných názorů). Podle sebe soudí pak i Rostislava.

Několik příkladů DEMAGOGIE velevážených představitelů české vědy.

ZPĚT na začátek strany
Martin Wihoda 2002
Josef Žemlička 2002
Konec strany

Jiří Sláma-Dušan Třeštík 2002.

PhDr. Dušan Třeštík, CSc., člen Vědecké rady AV ČR: 
„Zavádění bohoslužeb ve srozumitelném jazyce bylo vlastně
nepovedeným experimentem“.

To je názor přímo nepřekonatelný!

Klikněte SEM.


Josef Žemlička: Přemyslovci a Čechy. 
In: Sborník esejů k výstavě Střed Evropy okolo roku 1000, český překlad z němčiny, bez obr. a popisů k nim, Praha 2002, s. 151-153.

Autor zde prakticky znovu opsal svůj článek Rod Přemyslovců na rozhraní 10. a 11. století (In: Kol. aut.: Přemyslovský stát kolem roku 1000, Praha 2000, s. 267-273), o kterém je již zmínka na jiném místě: J. Žemlička 2000. Malinko jej ale vylepšil.
Do německé verze tohoto sborníku, vydané ve Stuttgartu (2000, S. 430-435), se autorovi totiž podařilo, zřejmě na dokreslení textu a doložení jeho „správnosti“, propašovat obrázek jezdecké scény ze znojemské rotundy jako údajné Libušino poselstvo k Přemyslovi s tímto popisem (s. 434, obr. 300):
„300 Znaim (Znojmo), St. Kateřiny-Rotunde. Boten Libussas bei Přemysl, Fresko um 1134, so genannter Přemysliden-zyklus. Älteste Behandlung der Legende von dem Ursprung der böhmischen Přemysliden“.
Udělal tak „medvědí službu“ pražským historikům v zahraničí. Ale snad je to dobře, aby i tam si mohli udělat představu o jejich kulturní úrovni. Jestli je to dobře i pro prezentaci kulturní úrovně našich předků a České republiky v zahraničí vůbec, tak o tom lze úspěšně pochybovat.

Historik V ZAJETÍ MÝTŮ si chce s námi zahrát svoji oblíbenou hru „Na Libuši a Přemysla“. Česká kotlina už je mu ale malá, proto si tentokrát zvolil EVROPSKÉ OBECENSTVO.

ZPĚT na začátek strany
Jiří Sláma-Dušan Třeštík 2002
Závěr
Konec strany
Josef Žemlička 2002.

Josef Žemlička
Die Premysliden und Böhmen
, S. 434, Bild 300. In: Europas Mitte um 1000, Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Band 1, Stuttgart 2000, S. 430-435.
Sborník esejů k putovní výstavě „Střed Evropy okolo roku 1000“, která se konala ve Starém královském paláci na Pražském hradě ve dnech 17.3.-9.6.2002. Český překlad Praha 2002, s. 151-153.

V Žemličkově podání se smyšlený pohanský mýtus změnil na legendu.

Klikněte SEM.


Na této stránce chceme upozorňovat ctěné čtenáře na „zvláště vypečené“ názory našich vědců, které uplatnili ve svých vědeckých publikacích, sbornících, výstavních katalozích, v tisku, na internetu ap. Zabývat se budeme pouze pracemi se vztahem k naší nejstarší historii, ke stavbě Znojemské rotundy a k její výmalbě. V některých „vybraných“ případech autorovi (autorům) věnujeme i samostatnou stránku. Zvláště plodní autoři se zde mohou objevit i víckrát. Napište nám, prosím, které názory Vás nejvíce zaujaly.
Pro snadnější orientaci v předchozím textu jsou „kurzívou“ odlišeny citace jednotlivých autorů od vlastního komentáře.
ZPĚT na začátek strany
Pavol Černý 1997

Závěr.
Napište nám.

Petr Šimík

E-mail: petr.simik@volny.cz
OBSAH:
2006
2005 [ Třeštík ]
2004 [ ČernýVšetečková ]
2003 [ TřeštíkBláhová ]
2002 [ WihodaSláma-TřeštíkŽemlička ]
2001 [ Bravermanová-LutovskýTřeštíkSlámaBenešovská-Chotěbor ]
2000 [ BažantTřeštíkKrzemieńskaMerhautováŽemlička ]
1999 [ ProfantováJanWihodaMěřínský ]
1998 [ LutovskýŽemlička ]
1997 [ ŽemličkaTřeštíkJanWihodaČerný ]

Copyright © 2005 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu