PODZEMÍ
Znojemského hradu
Obr. 1
Konec strany
PODZEMÍ Znojemského hradu.
[ Zpět PODZEMÍ | Podzemí ROTUNDY ]
 Obr. 1. Podzemní prostory a chodby hradu.
Začátek strany
Začátek strany
Podzemní prostory hradu
Konec strany
Obr. 1. Legenda:
1. Budovy pivovaru.
2. Budovy hradu.
3. Hradby.
4. Příkop.
Část suterénních prostor je umístěna pod oběma okrajovými křídly barokního zámku. Pod severozápadním traktem to jsou čtyři velké místnosti o rozměrech 4,6-7,0 × 7,0-8,0 m, s čelními kamennými uzávěry. Jejich boční stěny přecházejí ve výšce 2,5 m do cihlové valené klenby. V jedné z nich je výše ve stěně patrný zazděný výklenek s několika schody, snad starší vstup do sklepů či ústí chodby. Na jižní místnost navazuje nově upravená, vyzděná a zaklenutá chodba, vedoucí k většímu prostoru u hluboké šachty hradní studny, který je již kromě cihlového klenutého stropu zcela tesán ve skále. Odtud potom již jednoduchá chodba vede přes jedno pravidelné čtvercové rozšíření a tedy jihovýchodním směrem rovnoběžně s hradbou do jižní suterénní místnosti pod okrajem protilehlého křídla zámku. Zde se dvojí zaklenutí velké podlouhlé prostory opírá o dva mohutné pilíře stojící v podélné ose místnosti.
Začátek strany
Obr. 1
Obr. 2
Konec strany
Podzemí hradu.
 Obr. 2. Plán hradního jádra z let 1710-1720.
Začátek strany
Podzemní prostory hradu
Chodba tesaná ve skále
Konec strany
Obr. 2. ZNOJMO – plán hradního jádra z let 1710-1720 (sbírka Nicolai Stuttgart – podle Z. Kudělky) se zakreslením dnešního stavu podzemí.
Z jejího severovýchodního rohu lze několika schody vstoupit o 150 cm níže do chodby již zcela tesané ve skále. Její hlavní a širší větev směřuje k severu. V délce 12 m si zachovává šířku 220 cm a výšku 230 cm. Poslední čtyři volně dostupné metry mají však již jiný charakter. Stěny nejsou tak pečlivě, hladce opracovány a také nerovná počva se náhle schodkovitě zdvihá. Prostor končí zazděním z velkých kamenů, stavěných na vápennou maltu. Po částečném vybourání zdi se narazilo na zával, tvořený hlínou promísenou sutí. Zatím uskutečněné prošetření chodby prozradilo podstatné zmenšení jejího profilu a směr pokračování k severozápadní části hradu. Původně snad mohla ústit do výše zmiňovaného prostoru suterénní místnosti. Z přední části chodby před zazděním vedly čtyři slepé odbočky (2,6 × 2,5 m), snad jen sklepní výklenky. Nejen jejich obloukovitě vytesaný strop, ale i celý povrch byl u západních tří velmi pečlivě opracován. Nevykazuje žádné hrubě vylámané bloky, ale naopak pečlivou až hladkou úpravu se stopami po sekáčích. Čtvrtá, východní odbočka je delší, dosahuje čtyř metrů a rozměry má stejné jako předchozí. Její stěny však na rozdíl od výše zmíněných tří nejsou tak dokonale opracovány.
Začátek strany
Obr. 2
Konec strany
Konec strany
Chodba tesaná ve skále.
Vzhled a charakter těchto všech popsaných prostor prozrazuje jejich zcela specifický význam. Nejpravděpodobnější vysvětlení lze spojovat s funkcí sklepa na potraviny a víno. Jeho odvětrání zabezpečovala úzká větrací šachtice tesaná ve skále, umístěná ve vzdálenější části sklepa. Ta se po uvolnění zásypu stala opět zcela funkční.
Začátek strany
Chodba tesaná ve skále
Konec strany.
[ Zpět PODZEMÍ | Podzemí ROTUNDY ]
Použitá literatura:
Bohuslav Klíma: Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů.
Brno 1995 s. 206, 207.
Volně zpracoval Petr Šimík.

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu