PLÁNEK
historického jádra města Znojma
Historické památky města Znojma dnes existující i zaniklé

Historicky velmi významné Znojemsko i s přilehlou oblastí krajinně pestrého Podyjí patří bezesporu k nejpozoruhodnějším a nejatraktivnějším regionům Moravy. Je to kraj, který příroda předurčila k tomu, aby byl osídlován již od nejstarších dob. Plošiny v okrajovém pásu Českomoravské vysočiny představují mnohdy těžko přístupné skalní ostrožny, které byly již pravěkým obyvatelstvem vyhledávány jako místa vhodná k budování opevněných osad, později hradišť i hradů. Ze západu chránily celou oblast hluboké lesy. Naopak jihovýchodním směrem se krajina otevírá do široké a úrodné nížiny Dyjskosvrateckého úvalu.
A právě v takovém prostředí vznikají na počátku dějinného vývoje dvě nejstarší společenská a hospodářská centra širší oblasti.
Osídlení se soustřeďovalo na výrazné skalní ostrožny. Na prvním a rozsáhlejším z nich, Hradišti sv. Hypolita – dávném Znojmu, vyrostlo významné centrum pravěkého, předvelkomoravského a velkomoravského období (8. – 10. století). Vybudováním raně středověkého románského kostela sv. Hypolita, snad s vazbou na rakouský St. Pölten, se hradišti dostalo názvu Pöltenberg. I když se po jeho vyvrácení v první polovině 10. století politické a mocenské středisko kraje přesunulo na sousední menší ostrožnu, starý Znojem nezanikl a život zde pokračoval. Jeho další vývoj je pak od roku 1240 spojen s proboštstvím Křížovníků s červenou hvězdou.

1 Hrad
2 Rotunda sv. Kateřiny
3 Muzeum
4 Kaple sv. Václava
5 Kostel sv. Mikuláše
6 Synagoga stará
7 Kostel sv. Michala
8 Radnice s vyhlídkovou věží
9 Dominikánský klášter s kostelem sv. Kříže
10 Kostel sv. Jana Křtitele
Vstup do podzemí
STAVBY ZANIKLÉ
1 Loupežnická věž
2 Klášter minoritů a klarisek s kostelem P. Marie
3 Kostel sv. Petra a Pavla
4 Kostel sv. Jana Křtitele
5 Pražská brána
6 Brněnská brána
7 Vídeňská brána
8 Napajedelská brána
Nově budované centrum na sousední, menší ostrožně oddělovalo od velkomoravského hradiště hluboké údolí Granického potoka. Vývoj osídlení zde po připojení Moravy k Čechám a reorganizaci knížectví za Přemyslovců Oldřicha a Břetislava probíhal obdobně jako na jiných místech (Břeclav, Brno, Olomouc). Na ostrožně založili nový hrad s předhradím, jež vyrostlo z několika malých osad. Tak byly položeny základy pro středověký vývoj Znojma, které jako údělné centrum zejména v bezprostředně následujících stoletích dosáhlo velkého významu. Ten byl v r. 1226 ještě potvrzen dekretem krále Přemysla Otakara I., jímž Znojmu udělil práva města opevněného hradbami.

Havlík 1956, 31;
Friedl 1966, 18, pozn. 16.

Použitá literatura:
Bohuslav Klíma, Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů.
Brno 1995, s.13 a d.


Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu