OBSAH HistorieKonec strany

Historie – přehled aktualizace jednotlivých stran.

Základní členění stran – struktura prezentace, název a stručný obsah jednotlivých stran.
Legenda


Historie ZPĚT na začátek stranyObsahZákladní členění stranKonec strany
Datum aktualizace Tlačítko menu Co je nového
20.4.2003 AKCE Odborná konference: ZNOJEMSKÁ ROTUNDA – 25. a 26. června 2003 s tématic- kým zaměřením: Malby v NKP rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu.
8.2.2003 BOŘIVOJ Moravský Bořivoj přišel do Čech jako křesťan – srovnání Kosmovy kroniky s Kristiánovou legendou a znojemskými malbami. Kristiánův dodatečný křest Bořivoje je smyšlenka. Vzorem pro Kosmova Přemysla byl „cizí“ kníže a současně křesťan. Malby nevznikly podle kroniky, naopak Kosmovi posloužily jako názorný obrazový scénář. Jsou starší než on. Byly zhotoveny (3. pás) ještě před jeho narozením.
23.1.2003 RECENZE Vybrané lahůdky z pera našich vědců – co se urodilo ve vědecké literatuře v oblasti historie a historie umění od roku 1997 – můžete se zapojit do veřejné soutěže a ovlivnit, který z výroků bude vyhlášen „Blábolem roku“. Můžete přijít i s vlastními novými tipy, protože předkládaný výčet není ani nemůže být úplný.
6.1.2003 IKONOGRAFIE Pohan Přemysl zastupuje Krista – vědecká hypotéza Jana Bažanta (2000) k objasnění smyslu a významu oráčské scény ve 3. pásu maleb ve Znojemské rotundě.
16.12.2002 NÁZORY Býk – symbol apoštolů – nový příspěvek paní Karly Honzkové k objasnění smyslu a významu oráčské scény ve 3. pásu maleb ve Znojemské rotundě.
14.10.2002 NOVINKY Plášť moravských králů – vyvrácení „obecně přijímaného názoru“, že v plášti jsou zobrazeni pražští Přemyslovci a bez pláště moravští údělníci.
4.5.2002 AKCE Památník Velké Moravy ve Strachotíně – slavnostní položení a posvěcení základních kamenů k Památníku Velké Moravy nad obcí Strachotín.
30.4.2002 BOŘIVOJ Bořivojův moravský původ a Bořivoj a hrob K1 – pražští vědci tento názor odmítají, vzdali se proto hrobu K1-Bořivoje ve prospěch Boleslava I. či Spytihněva II. (samostatná příloha k 2. části hypotézy P. Šimíka).
HROB K1
15.3.2002 RECENZE Vznik Velké Moravy – recenze nové knihy historika D. Třeštíka.
7.2.2002 IKONOGRAFIE KNIHA – příklady vyobrazení postav s knihou v levé ruce analogicky k postavě moravského krále-oráče Rostislava v oráčské scéně (samostatná příloha k 2. části hypotézy P. Šimíka).
2.1.2002 ROTUNDY Rotundy na Moravě, v Čechách a na Slovensku – abecední přehled staveb stojících i již zaniklých, na který navazuje přehled chronologický.
21.11.2001 OSOBY Zemřel zakládající člen a nestor našeho Klubu PhDr. Jaroslav Zástěra badatel a popularizátor národní kulturní památky – rotundy Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě.
10.11.2001 NÁZORY Názory čtenářů aneb Co dosud unikalo naší pozornosti.
20.9.2001 POHAN POHAN v církevní stavbě?! Absurdní, ale „vědecký“ názor pražských odborníků.
10.6.2001 DOTAZY Odpovědi na Vaše dotazy k ikonografii maleb.
27.4.2001 AKCE Přednáška s promítáním diapozitivů „Malby ve Znojemské rotundě 2001“ aneb tzv. „Přemyslovská scéna“ není přemyslovská.
6.2.2001 NOVINKY Znojemská rotunda vstoupila do třetího tisíciletí 
článek PhDr. Jaroslava Zástěry publikovaný ve ZNOJEMSKU.
22.10.2000 IKONOGRAFIE Systematické utřídění hypotéz – Pokus o „globální“ pohled na znojemské malby a systematické utřídění hypotéz (vzniklých po roce 1945) podle tří klíčů: 1. Postava, kterou začíná čtvrtý pás maleb. 2. Koho představuje devět postav bez pláště ve čtvrtém pásu maleb. 3. Koho představuje osm postav v plášti ve třetím pásu.
20.9.2000 IKONOGRAFIE Porovnání hypotéz – Vzájemné porovnání některých hypotéz o ikonografii maleb: A. Merhautová 1983, B. Krzemieńska 1985, J. Zástěra 1986, L. Konečný 1997, P. Šimík 1999-2000. Doplněno o posloupnost panovníků dle Kosmovy kroniky (1125) a také dle nejnovějších Velkých dějin zemí Koruny české I., 1999.
20.9.2000 IKONOGRAFIE Malby a stavba rotundy – Co lze vyčíst z maleb o samotné stavbě Znojemské rotundy? Leccos by nám mohli napovědět cherubíni vyobrazení v kupoli (samostatné pokračování hypotézy P. Šimíka).
15.9.2000 IKONOGRAFIE Náramky knížat – důkaz, že 3. pás maleb se týká historie Velké Moravy.
23.12.1999 IKONOGRAFIE Konstantin a Metoděj vyobrazeni v rotundě – Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb ve Znojemské rotundě aneb tzv. „Přemyslovská scéna“ není přemyslovská – hypotéza zformulovaná Petrem Šimíkem především na základě kritického zhodnocení dosavadních hypotéz, logické úvahy, průzkumu maleb a snímků pořízených při UV světle restaurátorem ak. mal. Františkem Syslem v roce 1999. Průběžně aktualizováno.
23.12.1999 MALBY Třináctidílná exkurze po malbách v rotundě.
23.12.1999 PUBLIKACE Přehled literatury vztahující se ke Znojemské rotundě a našim nejstarším dějinám.
1.12.1999 NOVINKY Svatopluk a Bořivoj byli příbuzní – hypotéza zformulovaná archeologem dr. Luďkem Galuškou na základě archeologických důkazů dr. Viléma Hrubého a výzkumu antropologa dr. Emanuela Vlčka.
7.9.1999 IKONOGRAFIE Ikonografická problematika výmalby Znojemské rotundy od 20. let 19. století po dnešek. Názory a publikace autorů jednotlivých hypotéz chronologicky sestavil PhDr. Lubomír Konečný: 1. 1820-1945, 2. 1946-1990, 3. 1991-dnes.
7.9.1999 IKONOGRAFIE Otočené štíty, šišák sv. Václava, knížecí pláště – ikonografie čtvrtého pásu maleb v hlavní lodi podle hypotézy PhDr. Jaroslava Zástěry – polemika s PhDr. Dušanem Třeštíkem, CSc.
7.9.1999 IKONOGRAFIE Boleslav I. – kníže a bratrovrah? – ikonografie čtvrtého pásu maleb v hlavní lodi podle hypotézy PhDr. J. Zástěry.
7.9.1999 IKONOGRAFIE Denáry moravských údělných knížat – příspěvek k ikonografii čtvrtého pásu maleb v hlavní lodi podle hypotézy PhDr. Jaroslava Zástěry.
2.8.1999 IKONOGRAFIE Možné inspirační zdroje autorů maleb Znojemské rotundy.
2.8.1999 IKONOGRAFIE Původ mandlového tvaru štítů ve 3. a 4. pásu maleb.
2.8.1999 IKONOGRAFIE Příspěvek k ikonografii čtvrtého pásu maleb v hlavní lodi podle hypotézy PhDr. Jaroslava Zástěry – „Odznak hodnosti knížete Vladislava I.?
2.8.1999 IKONOGRAFIE Biskupské mitry – ikonografie čtvrtého pásu maleb v hlavní lodi podle hypotézy PhDr. Jaroslava Zástěry přednesené na odborném semináři „Malby ve Znojemské rotundě 1999“ na PdF MU Brno 18. 2. 1999.
2.8.1999 IKONOGRAFIE Zapůjčená ruka – ikonografie třetího pásu maleb (tzv. Přemyslovská scéna) v hlavní lodi podle hypotézy PhDr. J. Zástěry přednesené na odborném semináři „Malby ve Znojemské rotundě 1999“ na PdF MU Brno 18. 2. 1999.
22.5.1999 AKCE Na této straně najdete informace o připravovaných nebo již uskutečněných akcích souvisejících s našimi nejstaršími dějinami (semináře, konference, přednášky).
22.5.1999 WWW Na této straně najdete odkazy na www stránky s obdobnou tématikou (MěÚ Znojmo, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Katedra historie PdF MU v Brně aj.).
22.5.1999 FÓRUM Stránka, kterou si tvoříte sami na základě příspěvků zaslaných e-mailem: petr.simik@mbox.vol.cz.
26.3.1999 NOVINKY Na této straně najdete stručný výtah z přednesených příspěvků na odborném semináři Malby ve Znojemské rotundě 1999, který se konal ve čtvrtek 18.2.1999 ve 14,00 hod. v nové aule PdF MU Brno, Poříčí 9/11.

Základní členění stran ZPĚT na začátek stranyHistorieKLUBKonec strany

LEGENDA:

TLAČÍTKO MENU STRANY 1. ÚROVNĚ STRANY 2. ÚROVNĚ STRANY 3. ÚROVNĚ

tl_green.gif (949 bytes) Otevře se požadovaná strana.
 Otevře se požadovaná strana – připravuje se novější verze.
tl_red.gif (953 bytes) Nelze otevřít – strana se teprve připravuje – sledujte OBSAH, kapitolu Historie.


Klub přátel Znojemské rotundy – Brno, Morava ZPĚT na začátek stranyZákladní členění stranROTUNDAKonec strany
tl_cinnt.gif (1245 bytes)
Činnost Klubu v letech 1998-2001
Činnost Klubu 1999 Stručný přehled odborné a zájmové činnosti Klubu v jednotlivých letech.
tl_cile.gif (1346 bytes)
tl_konto.gif (1252 bytes)
tl_osobt.gif (1206 bytes)
tl_kntkt.gif (1311 bytes)
tl_email.gif (1171 bytes)
Kdo jsme?
Co chceme?
Kdo jsme? Co chceme? Zde se dozvíte vše o právním postavení našeho Klubu, jeho IČO, bankovní konto, představíme vám našeho předsedu, výbor Klubu, autora těchto stránek a získáte zde adresu, telefon a e-mail pro navázání kontaktu.
tl_akcet.gif (1159 bytes)
Akce
Akce - přehled Přehled připravovaných nebo již uskutečněných akcí o našich nejstarších dějinách (semináře, konference, přednášky) a jiné.
ZNOJEMSKÁ ROTUNDA 2003 
Odborná konference ZNOJEMSKÁ ROTUNDA 2003 Odborná konference Malby v NKP rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu pořádaná Městem Znojmem 25. a 26. června 2003.
Památník Velké Moravy 
Položení základního kamene k památníku Velké Moravy Položení základního kamene k památníku Velké Moravy na katastru obce Strachotín pod Pavlovskými vrchy. Sv. liturgie v kostele sv. Oldřicha.
Malby ve Znojemské rotundě 2001
Konference Velká Morava mezi východem a západem Přednáška P. Šimíka s podtitulem „Tzv. »Přemyslovská scéna« není přemyslovská“ se konala dne 27.4.2001 na PdF MU v Brně.
Konference Velká Morava mezi V a Z
Konference Velká Morava mezi východem a západem Mezin. věd. konf. se konala ve dnech 28. 9. – 1. 10. 1999 v Uherském Hradišti-Starém Městě.
Seminář Staroslovanská Morava
Seminář Staroslovanská Morava Seminář s podtitulem „Od příchodu Slovanů po zánik Velkomoravské říše“ se konal ve čtvrtek 26. června 1999.
Seminář Malby ve Znojem. rotundě – program
Malby ve Znojemské rotundě Program odborného semináře konaného 18. února 1999 na PdF MU v Brně.
Seminář Malby ve Znojem. rotundě – příspěvky
Malby ve Znojemské rotundě - příspěvky Stručný výtah z přednesených příspěvků na semináři konaném 18. února 1999.
Ak. rest. F. Sysel
Malby pod UV světlem
Malby pod UV světlem Obsah příspěvku předneseného na semináři konaném 18. února 1999.
PhDr. L. Konečný
Ikonografie maleb
Ikonografie maleb Obsah příspěvku předneseného na semináři konaném 18. února 1999.
PhDr. J. Zástěra
Otázka zapůjčené ruky
Otázka vypůjčené ruky Obsah příspěvku předneseného na semináři konaném 18. února 1999.

Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě ZPĚT na začátek stranyKLUBHRADIŠTĚKonec strany
tl_uvod.gif (1279 bytes)
Zn. rotunda - úvod
Znojemská rotunda – úvod Stručné seznámení s pohnutými osudy rotundy v minulosti. Čeká ji jistě radostnější budoucnost.
Loupežnická věž
Loupežnická věž Stavba, která stála při vstupu na předhradí. O její stáří se vedou spory. Zřítila se v roce 1892.
tl_plant.gif (1245 bytes)
Plán města Znojma
Plánek Znojma Plánek historického jádra města Znojma s vyznačením jednotlivých památek.
tl_histt.gif (1291 bytes)
Zn. rotunda - historie
Znojemská rotunda – historie Znojemská rotunda - rozměry, popis, účel a její zasazení do přírodního rámce skalní ostrožny.
Nápis v rotundě
Nápis v rotundě Nápis vyrytý pod konsekračním křížem v hlavní lodi rotundy s datem její přestavby v roce 1134.
tl_podzt.gif (1270 bytes)
Průzkum podzemí
Průzkum podzemí Archeologický průzkum (1989-90), podzemní chodby jižně od rotundy, palácová budova, tzv. Trappův vchod.
Podzemí hradu
Podzemí hradu Podrobný popis podzemních chodeb a prostor pod Znojemským hradem včetně jejich schematického znázornění.
Podzemí rotundy
Podzemí rotundy Podrobný popis podzemních chodeb a prostor v blízkosti rotundy, druhotný vstup, větrací kanál chodby.
Paděra 1994
Paděra 1994 Geologický průzkum podzemí hradu, rotundy a města, časové určení budování chodeb, použité metody ražby.
Hruška 1995
Hruška 1995 Výsledky doplňkového georadarového měření, podzemní objekt pod rotundou - půdorys a řez.
Woznica 1997
Woznica 1997 Doplňkový inženýrsko geologický průzkum - návrh prací. Nutnost získání stavební dokumentace ze starých rekonstrukčních prací v pivovaru.
Trávníček 1997
Trávníček 1997  Návrh zajištění podzemních prostor, navrženo 10 variant: od klasické výdřevy až po zalití monolitickým betonem.
SPELEO 1998
SPELEO 1998 Oponentský posudek k projektům ing. Woznici a prof. Trávníčka, závěrečná doporučení !
SÚPP, MK ČR 1998
SÚPP, MK ČR 1998  Závěry z jednání dne 5.3.1998 v záležitosti NKP rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě.
Podzemí města
Podzemí města Popis podzemních chodeb a prostor pod historickým jádrem města Znojma. Jezuitský vodovod. Středověká mučírna.
Palácová budova
Palácová budova Odkrytí renesanční palácové budovy na gotických základech při archeologickém průzkumu prováděném B. Klímou v roce 1990 na ploše jižně od rotundy.
Stratigrafie 1882
Stratigrafie 1882 Stratigrafie terénu jihovýchodně od rotundy při archeologickém průzkumu prováděném J. Palliardim v roce 1882 při výstavbě pivovarských sklepů.
Stratigrafie 1990
Stratigrafie 1990 Stratigrafie terénu na centrálním kontrolním bloku v délce 16 m při archeologickém průzkumu prováděném B. Klímou v roce 1990 jižně od rotundy.
tl_napis.gif (1236 bytes)
Nápis v rotundě
Nápis v rotundě Nápis vyrytý do omítky pod konsekračním křížem datující přestavbu rotundy do roku 1134. Několik variant možného čtení.
tl_malbt.gif (1192 bytes)
Malby v rotundě – schéma
Malby – úvodní část – schema Popis maleb v rotundě: 1. pás - drapérie, 2. pás - mariánský cyklus, 3. pás - přemyslovská scéna, 3. + 4. pás - genealogie Přemyslovců, kupole - evangelisté a cherubíni, holubice.
Malby v rotundě  1 – 12
Malby úvodní část 1. pás, 2. pás, Klenba apsidy, 3. pás - Trapp, 3. pás - Přemyslovská scéna, 3. pás - panovníci 1, 3. pás - donátoři, 3. pás - okna a stromy, 4. pás - Trapp, 4. pás - panovníci 2, 4. pás - panovníci 3, Kupole.
tl_ikont.gif (1392 bytes)
Ikonografie – přehled
Ikonografie – přehled Ikonografická problematika maleb z hlediska chronologie názorů, systematické utřídění, porovnání hypotéz, jednotlivé hypotézy, přílohy.
Konstantin a Metoděj
vyobrazeni v rotundě
Konstantin a Metoděj vyobrazeni v rotundě Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb – úvodní strana k hypotéze Petra Šimíka, která odmítá „vědecký“ názor opřený o vyobrazení pohana v kapli.
Ikonografie 1. část
Ikonografie 1. část Ikonografická problematika zpracovaná chronologicky – nejstarší názory: 
1820-1945
.
Konstantin a Metoděj
vyobrazeni v rotundě
Konstantin a Metoděj vyobrazeni v rotundě Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb dle hypotézy Petra Šimíka – 1. strana.
Ikonografie 2. část
Ikonografie 2. část Ikonografická problematika zpracovaná chronologicky: 1946-1990.
Ikonografie – J. Zástěra
Ikonografie J. Zástěry Ikonografie maleb dle hypotézy PhDr. Jaroslava Zástěry.
Ikonografie 3. část
Ikonografie 3. část Ikonografická problematika zpracovaná chronologicky: 1991-2000.
Ikonografie – L. Konečný
Hypotéza L. Konečného Ikonografie maleb dle hypotézy PhDr. Lubomíra Konečného.
Porovnání hypotéz
Porovnání hypotéz – panovníci uvedeni jmenovitě Porovnání hypotéz: A. Merhautová, B. Krzemieńska, J. Zástěra, L. Konečný, P. Šimík.
Biskupské mitry
Ikonografie Ikonografie IV. pásu maleb - biskupské mitry Spytihněva II. a Vratislava II.
Systematické utřídění
Systematické utřídění hypotéz „Globální“ pohled na hypotézy o znojemských malbách vzniklé po roce 1945.
Říšský arcičíšník
Odznak hodnosti Vladislava I.? Odznak hodnosti knížete Vladislava I. jako říšského arcičíšníka na malbách v rotundě?
Otočené štíty, šišák sv. Václava, knížecí pláště
Otočené štíty, šišák sv. Václava, knížecí pláště  Polemika s dr. D. Třeštíkem na výše uvedené téma – základní prvky v ikonografii 4. pásu maleb.
Denáry moravských údělných knížat
Denáry moravských údělníků  Význam kopí s praporcem v ikonografii 4. pásu maleb.
Plášť moravských králů
Plášť moravských králů  Proč je prvních devět postav ve 4. pásu bez pláště a až Břetislav I. je tímto atributem opatřen?
Boleslav I. – kníže a bratrovrah?
Boleslav I. – kníže a bratrovrah? Kopí Boleslava I. – podpůrný prvek k ikonografii 4. pásu maleb.
Náramky knížat
Náramky knížat Náramky knížat ve 3. pásu maleb se od náramků knížat zobrazených ve 4. pásu liší.
Mandlový tvar štítů
Mandlový tvar štítů  Původ mandlového tvaru štítů vymalovaných u jednotlivých knížat ve 3. a 4. pásu maleb.
Malby a stavba rotundy
Malby a stavba rotundy Co lze usoudit o stavbě rotundy ze samotných maleb? Cherubíni v kupoli by nám mohli leccos napovědět.
Vzory autorů maleb
Možný původ maleb Možné inspirační zdroje autorů maleb ve Znojemské rotundě.
POHAN v církevní stavbě
POHAN v církevní stavbě?! Absurdní, ale „vědecký“ názor našich pražských odborníků.

BOŘIVOJ a HROB K1
Bořivojův moravský původ a hrob K1 Bořivojův moravský původ a polemika kolem něj a jeho hrobu.
Vy se ptáte, 
my odpovídáme
Odpovědi na nejčastější dotazy Co Vás zaujalo, na co chcete znát přesnější odpověď, co je třeba lépe vysvětlit?
Názory čtenářů
Názory čtenářů
Názory čtenářů Aneb: Co dosud unikalo naší pozornosti?
tl_jinet.gif (1132 bytes)
Staré Rostislavovo město
Staré Rostislavovo město Zmínka ve Fuldských análech, Komenského mapa Moravy, Znojmo = staré Rostislavovo město?
Kamenné kříže z Dobšic
Kamenné kříže z Dobšic 2 cyrilometodějské kříže či tzv. „Báby“, anebo smírčí kříže ze 16. století? Nacházejí se stále na území obce Dobšice.
Loupežnická věž
Loupežnická věž Stavba, která stála při vstupu na předhradí. O její stáří se vedou spory. Zřítila se v roce 1892.

Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě ZPĚT na začátek stranyROTUNDAOSTATNÍKonec strany
tl_vyzkt.gif (1265 bytes)
Archeologický výzkum
Archeologický výzkum Archeologický výzkum velkomoravského Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě - od J. Palliardiho po dnešek.
Hradiště – lokalita „A“
tl_red.gif (953 bytes) Popis, situační plánek a archeologické nálezy v letech 1996-98 na lokalitě „A“ (hospodářský areál proboštství).
Hradiště – lokalita „B“
tl_red.gif (953 bytes) Popis, situační plánek a archeologické nálezy v letech 1997-98 na lokalitě „B“ (zahrada pozemku na předhradí).
Hradiště – lokalita „C“
tl_red.gif (953 bytes) Popis, situační plánek a archeologické nálezy v letech 1997-98 na lokalitě „C“ (v těsné blízkosti kostela sv. Hypolita).

Ostatní ZPĚT na začátek stranyHRADIŠTĚKonec stranyKonec strany
tl_forut.gif (1221 bytes)
Fórum
FÓRUM Otevřené fórum pro náměty související s prezentovanou tématikou. Tuto stranu můžete pomáhat vytvářet sami na základě vašich námětů, postřehů a připomínek nebo výsledků vlastního bádání. Vaše ohlasy čekáme na e-mailu: petr.simik@mbox.vol.cz.
ROTUNDY abc i 123
Rotundy abecedně i chronologicky Rotundy na Moravě, v Čechách a na Slovensku abecedně a chronologicky.
Seznamy
Seznamy papežů. římských a byzantských císařů Seznamy papežů a římských a byzantských císařů.
PUBLIKACE
Publikace
Publikace Přehled literatury zabývající se tématikou počátků vzniku státu Slovanů na historickém území Čech, Moravy, Slezska a západního Slovenska.
Recenze
RECENZE Vybrané lahůdky z pera našich vědců z oblasti historie a historie umění od r. 1997.
tl_www_t.gif (1176 bytes)
Odkazy na jiné WWW strany
Odkazy na další www strany Odkazy na další www stránky, kde se můžete získat další informace, které by Vás mohly zajímat.
Obsah
OBSAH Na této straně najdete v kapitole Historie časový přehled o nově vytvořených stranách, zásadní změny, doplňky a aktualizace ve stávajících stranách. Kapitola Základní členění stran obsahuje přehlednou strukturu celé prezentace a stručný obsah jednotlivých stran.

Konec ZPĚT na začátek stranyOSTATNÍ

Datum poslední aktualizace 04.02.2005


Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu