NOVINKY

VÍTÁME VÁS
na stránkách
Klubu přátel znojemské rotundyCo se dozvíte?
Konec strany
Klub přátel znojemské rotundy, Brno.
(To je na Moravě).
[ Co se dozvíte? | Podrobnosti ZDE | Hypotézy a přílohy | Co nového jsme přidali ]
Od roku 2012 máme novou doménu: www.znojemskarotunda.cz  ani_sipl.gif (699 bytes) POZOR, změna!

Kromě několika základních údajů o našem Klubu naleznete na těchto stránkách informace převážně o znojemské rotundě, o její stavbě, jedinečné výmalbě a hypotézách, které se pokoušejí vysvětlit smysl maleb a najít ten správný klíč k určení vyobrazených postav panovníků. Nejprve Vás ale chceme upozornit na některé akce podporované našim Klubem – tlačítko AKCE.
Dále jsme pro Vás připravili informace o podzemí znojemského hradu, rotundy a města Znojma – tlačítko PODZEMÍ. Také se něco dozvíte o archeologickém výzkumu velkomoravského Hradiště sv. Hypolita, které od znojemské hradní ostrožny dělí jen údolí potoka Gránice – tlačítko VÝZKUM
Naleznete zde přehled základní literatury vztahující se ke znojemské rotundě a k našim nejstarším dějinám – tlačítko PUBLIKACE. Pod tlačítkem RECENZE je poukázáno na „zvláště vypečené“ názory některých našich archeologů, historiků a uměnovědců. Najdete zde i několik odkazů na stránky s příbuznou tématikou – tlačítko WWW.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Podrobnosti ZDE
Konec strany
Co se dozvíte?

1992 - 2012

20 let od vzniku Klubu přátel znojemské rotundy

Zájemce o vstup do rotundy a prohlídku maleb odkazujeme na webové stránky Jihomoravského muzea ve Znojmě:
www.znojmuz.cz,
kde najdou aktuální informace.

Ovšem nejvíce pozornosti je věnováno samotné výmalbě znojemské rotundy. Proto Vám doporučujeme nejdříve shlédnout třináctidílnou exkurzi po jejích malbách – tlačítko MALBY – a vývoj názorů na interpretaci vyrytého nápisu na západní stěně rotundy, objeveného v roce 1949 – tlačítko NÁPIS.
Pod
tlačítkem IKONOGRAFIE najdete soustředěny další odkazy:
chronologický přehled vývoje názorů jednotlivých badatelů na ikonografii maleb od roku 1820 do dnešních dnů ve 3 samostatných částech se stručným obsahem hypotéz jednotlivých autorů,
vzájemné porovnání hypotéz některých badatelů se jmenovitým určením jednotlivých figur a různými názory na dobu vzniku znojemských maleb, doplněné posloupností pražských panovníků dle Kosmovy kroniky a dle nejnovějších Velkých dějin zemí Koruny české (VDZKČ I. sv., 1999, s. 740) včetně vyznačení doby vlády jednotlivých knížat,
systematické utřídění stávajících hypotéz do skupin se společnými nebo podobnými prvky představuje jakýsi globální pohled na dosavadní hypotézy; zde je zdůvodněno, proč většinu z nich nelze akceptovat.
ZPĚT na začátek strany
Co se dozvíte?
Hypotézy a přílohy
Konec strany
Podrobnosti ZDE.
Konečně zde najdete odkazy na jednotlivé hypotézy některých autorů:
Jaroslava Zástěry 1986,
Lubomíra Konečného 1997 a
Petra Šimíka 1999.
Ta posledně jmenovaná přináší v návaznosti na Zástěrovu hypotézu zcela nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb a přesvědčivé důkazy, že jsou zde vyobrazeni velkomoravský král-oráč Rostislav a byzantští věrozvěsti Konstantin s Metodějem.
ZPĚT na začátek strany
Podrobnosti ZDE
Co nového jsme přidali
Konec strany
Hypotézy některých autorů.
Pro úplné dotvoření vlastního názoru nevynechejte ani článek „Pohan v církevní stavbě?!“ – tlačítko POHAN – reagující na hypotézy pražských odborníků, které na znojemských malbách v postavě oráče vidí Kosmova mytického Přemysla. S naprosto vážnou tváří tvrdí, že ve znojemské rotundě, v křesťanské kapli, je vyobrazen a dokonce glorifikován   p o h a n   (a ne jen jeden)! Znejistělý čtenář by jim mohl snadno „sednout na lep“, jako to stalo např. Rostislavu Svobodovi, který se tím na svém blogu dokonce ještě holedbá.
Proč je ve 4. pásu maleb prvních devět pražských „Přemyslovců“ od Bořivoje po Oldřicha vyobrazeno bez pláště je vysvětleno na stránce „Plášť moravských králů“. Symbolika štítů, které drží jednotliví panovníci, je vysvětlena na stránce „Knížecí štíty – rodné a křestní listy knížat“.
Na současné snahy a nepříliš zdařilé pokusy některých archeologů ztotožnit Bořivojův hrob K1 ve Václavově svatovítské rotundě s pohřbem jiných jedinců a zpochybnit tak hypotézu o Bořivojově moravském původu odpovídají články „Bořivojův moravský původ“ a „Bořivoj a hrob K1“ – tlačítka
BOŘIVOJ a HROB K1.
Pod tlačítky
DOTAZY a NÁZORY jsou soustředěny podněty zaslané našimi čtenáři přímo související s ikonografií maleb.
Přílohy k hypotéze 
P. Šimíka.

 

Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

„Přemyslovci“ nazvala tuto pražskou větev mojmírovského rodokmenu až romantizující hagiografie v 19. století. Viz rodokmen Mojmírovců.

Co nového jsme přidali:

Kolokvium „Nové archeologické objevy sakrální architektury na jižní Moravě“: úterý 19. května 2009, Brno, Petrov 2.
Přednáška „Oráčská symbolika v písemných a obrazových pramenech raného středověku“:
čtvrtek 26. února 2009, PdF MU v Brně.
Akce konané při příležitosti oslav státního svátku
Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“:
sobota 2.7.2005 Valy u Mikulčic, neděle 3.7.2005 vrch Náklo u Hodonína, úterý 5.7.2005 pravoslavný chrám sv. Rostislava ve Znojmě (nám. Kpt. Otmara Chlupa). 28.6.2005.
15 let klubové činnosti
, 27.6.2005.
Benefiční koncert klasické hudby
na podporu postižených oblastí jihovýchodní Asie, pátek 1.4.2005, 19.00 hodin, Centrum VUT Brno, Antonínská 1.
Cyklus přednášek MORAVA STARÝCH SLOVANŮ,
MZM, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno. 7.3.2005.
Město Znojmo vydalo Sborník příspěvků z 2. konference ZNOJEMSKÁ ROTUNDA (25.-26.6.2003). 9.2.2005.
Knížecí štíty. Rodné a křestní listy knížat. 20.7.2004.
LEVÁ, nebo PRAVÁ? Komu původně patřila sporná ruka v oráčské scéně? 16.2.2004.
Proč je mariánský cyklus maleb neúplný? 25.1.2004.
Výstava Východní křesťanství v Brně. 4.12.2003.
Ohlédnutí za 2. odbornou konferencí ZNOJEMSKÁ ROTUNDA 2003. 11.11.2003.
Kamenné kříže z Dobšic u Znojma 2.11.2003.
Klášter sv. Kateřiny na Sinaji a rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě. Co je spojuje? 9.10.2003.
Kosmas udělal z Přemysla zákonodárce podle postavy krále-oráče Rostislava s Písmem v ruce. 23.9.2003.
Kosmas použil znojemské malby jako obrazový scénář pro svůj přemyslovský mýtus. 29.3.2003.
2. odborná konference: ZNOJEMSKÁ ROTUNDA 2003 s tématikou „Malby v NKP rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu“. Znojmo 25. a 26. června 2003.
Slavnost v areálu archeologického výzkumu v Mikulčicích,
sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého, sobota 21.6.2003.
Jsou některé postavy na znojemských malbách opravdu zdvojeny? Ano, věda s tím přímo počítá! 12.6.2003.
Uměnovědce ohrožuje SARS; pro jednotlivce nemusí být sice smrtelný, s vědou je však konec! 12.6.2003.
Největší podraz století – Bořivoj I. bude znovu pohřben jako Boleslav I. – spolupráce Sláma-Frolík-Lutovský nese ovoce – konečně se zbaví Bořivoje nadobro. 12.6.2003.
Pohanské antické motivy na denárech křesťanských knížat?! (J. Bažant 2000). 12.6.2003.
Vymývání mozků Přemyslem (J. Žemlička 1998). 12.6.2003.
Byl třetí český král Otakar, nebo Přemysl? Kdo získal dědičný titul českého krále? Historik Josef Žemlička tvrdí, že Přemysl. V listině je ale uveden Otakar! 26.4.2003.
Moravský Bořivoj přišel do Čech jako křesťan. 8.2.2003.
Vybrané lahůdky z pera našich vědců – co se urodilo od roku 1997 ve vědecké literatuře v oblasti historie a historie umění raného středověku. 23.1.2003.
Pohan Přemysl Oráč zastupuje Krista – vědecká hypotéza Jana Bažanta o ikonografii znojemských maleb. 6.1.2003.
Býk – symbol apoštolů. 16.12.2002.
Plášť moravských králů. 14.10.2002.
Památník Velké Moravy ve Strachotíně. 4.5.2002.
Bořivojův moravský původ. 30.4.2002.
Bořivoj a hrob K1. 30.4.2002.
Nový příspěvek v rubrice „NÁZORY“. 6.3.2002.
Rotundy na Moravě, v Čechách a na Slovensku. 2.3.2002.
Zemřel PhDr. Jaroslav Zástěra – zakládající člen a nestor našeho Klubu. 21.11.2001.
Nová rubrika „NÁZORY“. 10.11.2001.
Vznik Velké Moravy – dílčí recenze nové knihy historika Dušana Třeštíka. 7.11.2001.
Na pomoc badatelům: seznamy papežů a císařů. 1.11.2001.
Pohan v církevní stavbě?!“ – převážně v pražských vědeckých kruzích „obecně přijímaný názor“. 20.9.2001.
DOTAZY“ – odpovědi na otázky, které si možná v souvislosti se znojemskými malbami také kladete. 5.6.2001.
Přednáška Petra Šimíka „Malby ve znojemské rotundě 2001“ – tzv. „Přemyslovská scéna“ není přemyslovská. 27.4.2001.
Znojemská rotunda vstoupila do třetího tisíciletí
článek J. Zástěry uveřejněný ve ZNOJEMSKU. 6.2.2001.
Objev románské kaple sv. Mikuláše ve Znojmě. 21.12.2000.
Otočené štíty, šišák sv. Václava, knížecí pláště. 14.12.2000.
Náramky knížat. 14.12.2000.
Rytý nápis na západní stěně rotundy – vývoj jeho výkladu jednotlivými badateli a návrh správného znění. 14.12.2000.
Systematické utřídění hypotéz. 13.12.2000.
Malby a stavba rotundy. 10.12.2000.
Kamenné kříže z Dobšic. 8.12.2000.
Vzájemné porovnání hypotéz 5.12.2000.
Konstantin a Metoděj vyobrazeni v rotundě! 23.12.1999 (průběžně aktualizováno).
Svatopluk a Bořivoj byli příbuzní! 21.7.1999.
Seminář „Malby ve Znojemské rotundě 1999“. 18.2.1999.
10 velkomoravských hrobů (Znojmo-Hradiště). 1.9.1998.
Na Hradišti objeveny dětské hroby. 11.8.1998.
Sv. Kateřinu hlídá počítač. 21.7.1998.
Od května do konce září rotunda přístupná. 12.3.1998.

ZPĚT na začátek strany
Hypotézy a přílohy
Konec strany
Konec strany
Co nového jsme přidali na našich stránkách.
[ Co se dozvíte? | Podrobnosti ZDE | Hypotézy a přílohy | Co nového jsme přidali ] ani_sipl.gif (699 bytes)

Vítáme Vás na stránkách Klubu přátel Znojemské rotundy:

POZOR! Zněna domény.

www.czechia.com/rotunda
od roku 2005 samostatně s vlastní doménou:
www.znojemskarotunda.com

a doufáme, že si z naší nabídky vyberete oblast, která Vás nejvíce zajímá. Snad na těchto stránkách naleznete poučení, možná se místy pobavíte, i když to není jejich hlavní účel. Pokud Vás jejich obsah zaujme, sdělte to, prosím, Vašim přátelům, kolegům a známým, a pokud ne, dejte vědět nám.

ZPĚT na začátek strany
Co nového jsme přidali

Konec strany.
Hypotézy [ L. Konečný ] [ Stručný nástin | Podrobná verze 1999 ]
[ J. Zástěra ] [ Původ mandlového tvaru štítů | Inspirační zdroje autorů maleb | Biskupské mitry | Zapůjčená ruka | Rotunda vstoupila do třetího tisíciletí ]
[ P. Šimík ]
[ 1a 1b 2a 2b 2c 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b 10c 10d 11 12 ]
[ Porovnání hypotéz | Systematické utřídění hypotéz | Pohan v církevní stavbě?! |
Plášť moravských králů | Svatopluk a Bořivoj příbuzní | Bořivojův moravský původ 123 | Bořivoj a hrob K1 12 | Otočené štíty, šišák sv. Václava, pláště knížat | Boleslav I. – kníže a bratrovrah? | Odznak hodnosti Vladislava I.? | Denáry moravských údělníků | Sinajský klášter | Kamenné kříže z Dobšic | Levá, nebo pravá? | Kniha | Náramky knížat | Knížecí štíty | Malby a stavba rotundy 1 a 2 ]

Copyright © 2005 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu