ani_nova.gif (2304 bytes)MALBY
ve Znojemské rotundě
Stručný popis výmalby rotundy s ukázkami
Petr Šimík

4. pás maleb – panovníci bez pláště
Obr. 1. První 3 panovníci bez pláště
Konec strany
MALBY (10) –
stručný popis výmalby Znojemské rotundy s ukázkami.
Čtvrtý pás maleb:
Panovníci bez pláště.
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

ČTVRTÝ PÁS MALEB: Panovníci bez pláště

091011.jpg (19997 bytes)
Obr. 1. První tři panovníci bez pláště [09, 10, 11] ve 4. pásu maleb.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
4. pás maleb. 9 knížat bez pláště.
Konec strany
Obr. 1.
První tři panovníci bez pláště [09, 10, 11] ve 4. pásu maleb. Pouze první dva panovníci bez pláště [09, 10] mají praporec s trojitým zakončením, dalších osm (tzn. od [11] po [18] včetně) pouze s dvojitým. Nad knížetem [11] se stýkají dva žluté půloblouky (pro lichý počet postav – 19), které se jinak střídají s červenými.

0613kopi.jpg (4948 bytes)Panovnická genealogie pokračuje ve čtvrtém pásu maleb v ose lodi proti apsidě devíti panovníky bez pláště [09–17]. Také těchto 9 postav je opatřeno štíty a kopími s praporci. Pátá postava bez pláště [13] má jako jediná na hlavě přilbu (šišák, helmici), v pravé ruce drží kopí s praporcem směřujícím k postavě a vzhůru a v levé ruce otočený štít, postava následující [14] drží v ruce kopí šikmo napříč, opět prvek, který se v rotundě nikde neopakuje (viz obr. 2). Malíř se patrně snažil nám usnadnit identifikaci těchto panovníků. U panovníka v helmici a obráceným štítem [13] si můžeme všimnout dalšího zajímavého detailu (viz obr. vlevo) a sice, že jeho kopí je přesným prodloužením kopí panovníka [06] ze 3. pásu maleb pod ním.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1. První 3 panovníci bez pláště
Obr. 2. Další 3 panovníci bez pláště
Konec strany
4. pás maleb.
9 knížat bez pláště.
Poznámka: čísla v hranatých závorkách označují pro snadnější orientaci pořadí jednotlivých knížecích postav. Ve třetím pásu maleb, za tzv. přemyslovskou scénou, 8 postav v plášti [01-08], které pokračují ve čtvrtém pásu devíti postavami bez pláště [09-17] a deseti postavami v plášti [18-27]. Postava s pořadovým číslem [26] je jedinou postavou, na jejímž určení se shodují zatím všechny hypotézy – král Vratislav I. Čísla v hranatých závorkách.
121314.jpg (17908 bytes)
Obr. 2. Další tři panovníci bez pláště [12, 13, 14] ve 4. pásu maleb.
ZPĚT na začátek strany
4. pás maleb. 9 knížat bez pláště.
Obr. 3. Poslední 3 panovníci bez pláště
Konec strany
Obr. 2.
Další tři panovníci bez pláště [12, 13, 14]. Panovník s helmicí [13] drží v levé ruce obrácený štít, v pravé kopí s praporcem směřujícím k postavě a vzhůru. S tímto prv- kem jsme se již setkali u 7. panovníka ve 3. pásu maleb a najdeme jej také u prvních dvou panovníků v plášti [18, 19] ve 4. pásu. U poslední postavy vpravo vidíme kopí šikmo napříč.

151617.jpg (14862 bytes)
Obr. 3. Poslední tři panovníci bez pláště [15, 16, 17] ve 4. pásu maleb.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 2. Další 3 panovníci bez pláště
Obr. 4 až 6. Portréty panovníků [09, 10, 11]
Konec strany
Obr. 3.
Poslední tři panovníci bez pláště [15, 16, 17] ve 4. pásu maleb.

h09bori.jpg (2966 bytes) h10spyt.jpg (2968 bytes) h11vrat.jpg (2976 bytes)
Obr. 4. Hlava [09]. Obr. 5. Hlava [10]. Obr. 6. Hlava [11].
ZPĚT na začátek strany
Obr. 3. Poslední 3 panovníci v plášti
Obr. 7 až 9. Portréty panovníků [12, 13, 14]
Konec strany
Obr. 4 až 6.
Portréty panovníků bez pláště [09, 10, 11]. 

h12vacl.jpg (2982 bytes) h13vacl.jpg (3000 bytes) h14bole.jpg (2967 bytes)
Obr. 7. Hlava [12]. Obr. 8. Hlava [13]. Obr. 9. Hlava [14].
ZPĚT na začátek strany
Obr. 4 až 6. Portréty panovníků [09, 10, 11]
Obr. 10 až 12. Portréty panovníků [15, 16, 17]
Konec strany
Obr. 7 až 9.
Portréty panovníků bez pláště [12, 13, 14]: u portrétu na obr. 8 vidíte na hlavě knížete šišák, přilbu či helmici. Podrobnosti viz IKONOGRAFIE

h15bole.jpg (2997 bytes) h16bole.jpg (2978 bytes) h17oldr.jpg (2989 bytes)
Obr. 10. Hlava [15]. Obr. 11. Hlava [16]. Obr. 12. Hlava [17].
ZPĚT na začátek strany
Obr. 7 až 9. Portréty panovníků [12, 13, 14]
Pokračování ...
Konec strany
Obr. 10 až 12.
Portréty panovníků bez pláště [15, 16, 17]. 

Popis maleb s ukázkami pokračuje 11. částí:

4. pás maleb – panovníci v plášti

ZPĚT na začátek strany
Obr. 10 až 12. Portréty panovníků [15, 16, 17]
Pokračování ...
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu