ani_nova.gif (2304 bytes)MALBY
ve Znojemské rotundě
Stručný popis výmalby rotundy s ukázkami
Petr Šimík

3. pás maleb – okna a stromy
Obr. 1, 2, 3 a 4. Okna
Konec strany
MALBY (8) –
stručný popis výmalby Znojemské rotundy s ukázkami.
Třetí pás maleb.
Okna a stromy.
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

TŘETÍ PÁS MALEB: Okna a stromy

okno1.jpg (3991 bytes) okno2.jpg (3986 bytes) okno3.jpg (3986 bytes)
Obr. 1. Okno 1. Obr. 2. Okno 2. Obr. 3. Okno 3.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
3. pás - okna
Konec strany
Obr. 1, 2 a 3.
Okna prolomená v hlavní lodi ve třetím pásu maleb. Ukázky výzdoby ostění.

Ve třetím pásu maleb v hlavní lodi jsou prolomena tři úzká okna s orientací přibližně JJV, JZ a přesný Z (viz schematické znázornění hlavní lodi – tlačítko MALBY). Spojnice oken se středem hlavní lodi svírají navzájem úhel 60 stupňů. Tak jako všechny stěny rotundy i ostění oken jsou pokryta malbami.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1, 2, 3 a 4. Okna
3. pás - stromy
Konec strany
3. pás maleb – okna.

stromy3.jpg (4974 bytes)strom_1.jpg (2982 bytes)Poblíž každého ze tří oken ve 3. pásu maleb si můžeme všimnout namalovaných jednotlivých stromů života. Pokud je položíme na sebe (jak to učinil V. Tatíček ve své publikaci Přemyslovské lustrování – viz obr. vlevo), získáme schematické znázornění připomínající jakýsi rodokmen (viz IKONOGRAFIE – 3. část). Zajímavé je také porovnání se stromem (obr. vpravo), kterého jsme si mohli všimnout již ve druhém pásu maleb ve scéně Zvěstování pastýřům, která je součástí Mariánského cyklu. Zaznamenání hodné je zcela odlišné podání stejného motivu – ve tvarech i v proporcích, působící dojmem, že se jedná o dva zcela rozdílné malířské rukopisy.
ZPĚT na začátek strany
3. pás - okna
Kupole
Konec strany
3. pás maleb – stromy.

Popis maleb s ukázkami pokračuje 9. částí:

4. pás maleb – Trappovy akvarely

ZPĚT na začátek strany
3. pás - stromy
Pokračování ...
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu