ani_nova.gif (2304 bytes)MALBY
ve Znojemské rotundě
Stručný popis výmalby rotundy s ukázkami
Petr Šimík

Fundátoři
Obr. 1. Oblak s Božíma rukama.
Konec strany
MALBY (7) –
stručný popis výmalby Znojemské rotundy s ukázkami.
Třetí pás maleb:
Fundátoři.
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

TŘETÍ PÁS MALEB: Fundátoři

Oblak s Božíma rukama
Obr. 1. Oblak s Božíma rukama nad vstupem do apsidy.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Obr. 2 a 3. Postavy donátorů.
Konec strany
Obr. 1.
Vstup do apsidy – oblak uprostřed nad vítězným obloukem
s Božíma rukama. Vlevo ruka žehnající, vpravo předávající (s otevřenou dlaní).

aps_rost.jpg (4997 bytes)   aps_libs.jpg (4969 bytes)
Obr. 2. Fundátor. Obr. 3. fundátorka.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1. Oblak s Božíma rukama.
3. pás maleb. Donátoři.
Konec strany
Obr. 2 a 3.
Vstup do apsidy – fundátoři stojící po obou stranách vítězného oblouku.

Třetí pás maleb lodi, který začíná tzv. přemyslovskou scénou a pokračuje prvními osmi panovníky [01–08] posloupnosti, je ukončen postavami fundátorů stojících po obou stranách vstupu do apsidy. Oba fundátoři mají přes ramena přehozený plášť s ozdobnou bordurou. Muž má pod ním pod kolena sahající bílou tuniku, žena dlouhé bílé roucho sahající až na zem. Muž drží v polozdvižených rukou model kostela s věží (obr. 8), žena kalich na vysoké nožce (obr. 9). Obě postavy jsou obráceny k oblaku s Božíma rukama (obr. 1), který je umístěn uprostřed mezi nimi a současně nad vchodem do apsidy. Pravá ruka v žehnajícím gestu směřuje k postavě fundátora, levá, s nataženými prsty a dlaní otočenou vpřed, k fundátorce.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 2 a 3. Postavy donátorů.
Obr. 4 a 5. Postavy donátorů v UV světle.
Konec strany
3. pás maleb.
Fundátoři.

Postava donátora v UV světle   Postava donátorky v UV světle
Obr. 4. Fundátor (UV). Obr. 5. Fundátorka (UV).
ZPĚT na začátek strany
3. pás maleb. Donátoři
Obr. 6 a 7. Portréty donátorů.
Konec strany
Obr. 4 a 5.
Vstup do apsidy – fundátoři stojící po obou stranách vítězného oblouku. Snímky pořídil v UV světle restaurátor ak. mal. František Sysel (1999).

Portrét donátora Portrét donátorky
Obr. 6. Donátor. Obr. 7. Donátorka.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 4 a 5. Postavy donátorů v UV světle.
Obr. 8 a 9. Dary donátorů.
Konec strany
Obr. 6 a 7.
Portréty fundátorů.

Dar donátora Dar donátorky
Obr. 8. Kostel s věží. Obr. 9. Kalich.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 6 a 7. Portréty donátorů.
3. pás maleb. Diadém.
Konec strany
Obr. 8 a 9.
Předměty fundátorů. Detaily z obr. 2 a 3.

Donátor s diadémemZajímavý detail se objevil na snímku pořízeném při UV světle na hlavě fundátora. Připomíná jakousi obroučku či diadém s hroty ve tvaru otočeného „W“. Jedná se o stejný „diadém“, který drží v pozdvihnutých rukou čtvrtá postava oráčské scény? Snad. Napovídala by tomu stejná bordura pláště jakou má i ústřední postava oráčské scény. Lem pláště, který se vyskytuje také u fundátorky, u vedoucího skupiny jezdců z jezdecké scény i u jednoho z panovníků [06] v tomto pásu výmalby. Tímto detailem se doposud žádná z hypotéz nezabývala. Jedná se (s výjimkou fundátorky) o stále stejnou postavu? O stejného panovníka? A kterého? ...
Odpověď na tyto i další otázky najdete na stránkách věnovaných IKONOGRAFII v hypotéze P. Šimíka.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 8 a 9. Dary donátorů.
Pokračování ...
Konec strany
3. pás maleb.
Diadém.

Popis maleb s ukázkami pokračuje 8. částí:

Třetí pás maleb – okna a stromy

ZPĚT na začátek strany
3. pás maleb. Diadém.
Pokračování ...
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu