NAŠE CÍLE

Kdo jsme?Kontaktní adresa
Co chceme?
Kdo jsme?
[ Kdo jsme? | Co chceme? ]
Klub přátel Znojemské rotundy (dále jen KPZR nebo Klub) se sídlem v Brně vznikl – v návaznosti na činnost Klubu přátel znojemské rotundy ve Znojmě (dnes již zaniklého) – jako samostatné občanské sdružení s právní subjektivitou.

Na základě registrace KPZR Ministerstvem vnitra ČR ze dne 26. 11. 1992 bylo Klubu přiděleno vlastní IČO: 44994371. Klub otevřel svůj běžný účet u Poštovní spořitelny v Brně pod číslem:

194 776 017/0300.


KLUB PŘÁTEL
ZNOJEMSKÉ
ROTUNDY,
Brno
V současné době má Klub 26 členů. Ti ze svého středu navrhli a zvolili výbor Klubu v tomto složení:
prezident Klubu:
 
Po úmrtí
prezidenta Klubu zatím neobsazeno
Kdo jsme?
ZPĚT na začátek strany

Další členové výboru Klubu
Co chceme?
Kontaktní adresa:
Klub přátel znojemské rotundy,
Desátková 124/15,
623 00 BRNO

tel.: 721 563 026

e-mail:
info@znojemskarotunda.cz

Další členové výboru:
Mgr. Marcel V.
Novotný
člen výboru
Ing. Yvona
Šabacká, PhD.
členka výboru
Mgr. Robert
Keprt
člen výboru
Kdo jsme?
Kontaktní adresa
Naše řady opustili ...
Co chceme?

Zájemci o členství v našem Klubu mohou použít také e-maily na členy výboru:
marcel.v.novotny@
seznam.cz

vsabacka@hotmail.com

Naše řady opustili:
Zemřel PhDr. Jaroslav Zástěra
PhDr. Jaroslav
Zástěra
zakládající  člen
Ing. Mirko
Kadeřávek
člen komise
Petr
Šimík
prezident Klubu
Kdo jsme?
Další členové výboru Klubu
Naše činnost
Co chceme?

Naše řady navždy opustili: 
zakládající člen Klubu PhDr. Jaroslav Zástěra,
dlouholetý člen Klubu
Ing. Mirko Kadeřávek, dlouholetý člen a prezident Klubu Petr Šimík.

 

Scházíme se několikrát ročně, abychom vyslechli nějakou zajímavou přednášku, nejméně dvakrát ročně si vyjedeme na jednodenní poznávací zájezd se zaměřením na historii.

Kdo jsme?
Naše řady opustili ...
Co chceme?
Co chceme?
Naše činnost.
[ Kdo jsme? | Co chceme? ]

Co chceme? Kdo jsme?
Naše činnost
Přijďte mezi nás
Co chceme?
Co chceme?
[ Kdo jsme? | Co chceme? ]
Klub přátel znojemské rotundy, Brno (dále jen KPZR nebo Klub) chce seznámit veřejnost s hlavním zaměřením své činnosti, která má za cíl:
udělat vše potřebné, aby národní kulturní památka rotunda Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě byla zachována pro další generace;
napomáhat tomu, aby objektivní poznání ve všech vědních oborech, týkajících se znojemské rotundy, bylo neustále rozšiřováno;
seznamovat své členy s historickými návaznostmi původního poslání znojemské rotundy a prostřednictvím internetu a médií nebo formou přednášek i širokou veřejnost.
Naše cíle.
O těchto aktivitách Vás budeme průběžně informovat na stránce „AKCE“. Pro naplnění výše uvedených cílů a zajištění odborných projektů se náš Klub snaží získat potřebné finanční prostředky od našich sponzorů. Pokud Vás naše stránky zaujaly a problematika znojemské rotundy Vám není lhostejná, chcete-li se aktivně zapojit nebo finančně podpořit naši činnost, jako řádní členové Klubu, externí spolupracovníci nebo sponzoři, neváhejte a vyžijte naši kontaktní adresu, e-mail nebo bankovní konto. Kdo jsme?
Co chceme?
Velká Morava se stala přítěží
Co chceme?
Přijďte mezi nás.
Našim sponzorům umístíme na dobu 12 měsíců na titulní stránku reklamní proužek a na stránce „WWW“ firemní logo, současně se stručnými údaji o firmě, s odkazem na firemní prezentaci na internetu. Na převodním příkazu jako variabilní symbol uveďte své IČO a současně nám tuto skutečnost sdělte prostřednictvím e-mailu nebo poštou. Nezapomeňte na přesnou adresu, abychom Vám mohli obratem vystavit a zaslat doklad. Informace pro naše sponzory.
Pro badatele jsme připravili stránky s chronologickými „SEZNAMY“ papežů, římských a byzantských císařů pro základní rychlou orientaci. Tvůrci internetových stránek zde najdou seznam barev používaných na Webu. Najdete zde také jmenovité určení panovníků vyobrazených ve Znojemské rotundě dle názorů autorů jednotlivých hypotéz a chronologickou posloupnost pouze českých panovníků dle nejnovějších Velkých dějin zemí Koruny české (VDZKČ I. sv., 1999, s. 740), protože tato publikace velkomoravské panovníky ani arcibiskupy či biskupy nezahrnuje.  Na pomoc badatelům i tvůrcům Webu.
Velká Morava přestala být někdy v devadesátých letech minulého (20.) století součástí dějin zemí Koruny české, protože měla svoje vlastní krále, arcibiskupa, vlastní samostatnou zemskou církev, „školství“, písmo a literaturu již v 9. století. A to bylo a je, zejména některým pražským historikům a uměnovědcům, trnem v oku, protože oni se mohou opřít pouze o „svého“ pohana Přemysla. A tak se ho snaží „vecpat“, kam to jen jde, dokonce i do znojemské rotundy, původně křesťanské kaple – viz Pohan v církevní stavbě?! – a zde na malbách zaznamenanou historii Moravy a moravské církve se tak snaží nahradit Kosmovým smyšleným libušopřemyslovským mýtem. Přitom sama tato myšlenka má v sobě asi tolik inteligence, smyslu a prosté logiky, jako sami její nositelé. Přímo se nabízí srovnání s prosazováním pravosti „notoricky falešných Rukopisů“.
Více se dozvíte na stránkách „MALBY“, „IKONOGRAFIE“ a „RECENZE“. Nedivme se. Jak vyplývá z citace (vpravo), historik dnes může i lhát, jen když to bude mít „smysl“. A někteří tak opravdu činí.
Kdo jsme?
Přijďte mezi nás
Pojďte tvořit ...
Co chceme?
Velká Morava se stala přítěží.

„Minulost ztratila smysl, který v ní měl být domněle uložen. Smysl mají jen vyprávění o ní, psané dějiny. Ten ale nemůže vyhovovat běžnému kritériu pravdivosti spočívajícím ve shodě se skutečností“ (123).
Dušan Třeštík: Mysliti dějiny, Praha 1999, s. 121-135, 158-174.

Vaše doplňující otázky k ikonografii maleb průběžně zveřejňujeme na stránce „DOTAZY“. Na všechny se snažíme odpovědět, pokud odpověď známe. Když ji znát nebudeme, zeptáme se jinde. Vaše vlastní postřehy a úvahy k ikonografii maleb či polemické názory, jestliže nám je svěříte, „otiskneme“ na stránce „NÁZORY“. Další Vaše zajímavé příspěvky či pozoruhodná zjištění, nesouvisející přímo s malbami, uvedeme na stránce „FÓRUM“.
Pište, prosím, na e-mail: petr.simik@mbox.vol.cz.
Všechny nové kontakty vítáme a těšíme se na spolupráci s Vámi.
Kdo jsme?
Velká Morava se stala přítěží

Pojďte tvořit www stránky s námi.
Petr Šimík
[ Kdo jsme? | Co chceme? ]

Copyright © 2005 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu