GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
okolí Znojemské rotundy
6. část
Závěry z jednání
Konec strany
[ Zpět PODZEMÍ ]
[ PADĚRA 1994 | HRUŠKA 1995 | WOZNICA 1997 | TRÁVNÍČEK 1997 ]
Oponentský posudek: [ SPELEO 1998 |
SÚPP, MK ČR 1998 ]
ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ
ze dne 5. 3. 1998 v záležitosti NKP rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě.
Začátek strany
Začátek strany
Konec strany
Konec strany
MěÚ Znojmo,
5. března 1998.
SÚPP Ing. Stöckl:
Ústav souhlasí se závěry Oponentního posudku firmy SPELEO a RNDr. Hromase.
Státní ústav památkové péče.
MK ČR pí. J. Pokorná:
Je třeba vyjasnit majetkoprávní vztahy podzemních prostor pod NKP. K výzkumu podzemí bude MK ČR dávat závazné stanovisko a MěÚ Znojmo jako správce pozemku a Pivovar Hostan budou účastníky řízení.
Ministerstvo kultury ČR.
[ Zpět PODZEMÍ ]
Začátek strany
Závěry z jednání
Konec strany.
[ PADĚRA 1994 | HRUŠKA 1995 | WOZNICA 1997 | TRÁVNÍČEK 1997 ]
Oponentský posudek: [ SPELEO 1998 |
SÚPP, MK ČR 1998 ]

Použitá literatura:
Výše vyjmenované projekty a posudky, zápisy z jednání.
Volně zpracoval Petr Šimík.

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu