GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
okolí Znojemské rotundy
4. část
Text zprávy Prof. Trávníčka
Konec strany
[ Zpět PODZEMÍ ]
[ PADĚRA 1994 | HRUŠKA 1995 | WOZNICA 1997 | TRÁVNÍČEK 1997 ]
Oponentský posudek: [ SPELEO 1998 | SÚPP, MK ČR 1998 ]
ZNOJMO – ROTUNDA SV. KATEŘINY
návrh zajištění podzemních prostor.

TECHNICKÝ ZÁVĚR.
Požadavky orgánu památkové péče (Rozhodnutí MK) jsou z pohledu podzemního stavitelství v jistém rozporu. Požadováno je zajištění podzemních prostor v podloží rotundy, jejichž zavalení by mohlo mít nedozírné následky pro předmětnou NKP, a zároveň je žádáno, aby povrch horniny, resp. dochovaný stav podzemí, byl zachován. Zároveň se zde i hovoří o nutnosti volného průchodu prostorami. Nejsou zde však zmíněny požadavky na minimální životnost opatření. Z pohledu autorů předkládaného posouzení (a zajisté i investora a správce objektu) by pak tato životnost měla být alespoň v řádu více desítek let.
Rozhodujícím se nám zde jeví budoucí využití předmětných prostor.

Začátek strany
Začátek strany
Závěr
Konec strany
Prof. Ing. Ivan Trávníček, CSc.,
VUT Brno, FAST,
Ústav geotechniky,
Brno, březen 1997
Bylo tedy navrženo celkem 10 metod zabezpečení existujících podzemních prostor v podloží rotundy (od klasické výdřevy až po zalití monolitickým betonem). Definitivní rozhodnutí, který z navržených způsobů bude použit, pak už autorům tohoto elaborátu nenáleží.
Začátek strany
Text zprávy Prof. Trávníčka
Konec strany
Konec strany
Závěr.
[ Zpět PODZEMÍ ]
Začátek strany
Závěr
Konec strany.
[ PADĚRA 1994 | HRUŠKA 1995 | WOZNICA 1997 | TRÁVNÍČEK 1997 ]
Oponentský posudek: [ SPELEO 1998 | SÚPP, MK ČR 1998 ]

Použitá literatura:
Výše vyjmenované projekty a posudky, zápisy z jednání.
Volně zpracoval Petr Šimík.

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu