GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
okolí znojemské rotundy
2. část
Text zprávy Ing. J. Hrušky
Konec strany
Geologický průzkum HRUŠKA 1995
[ Zpět PODZEMÍ ]
[ PADĚRA 1994 | HRUŠKA 1995 | WOZNICA 1997 | TRÁVNÍČEK 1997 ]
[ SPELEO 1998 | SÚPP, MK ČR 1998 ]
ZNOJEMSKÁ ROTUNDA
výsledky doplňkového georadarového měření.

Vzhledem k určitým rozporům a nejednoznačnostem ve výsledcích georadarového měření v prostoru Znojemské rotundy ze dne 2. 11. 1994 (PULSE EKKO IV) bylo dne 24. 3. 1995 provedeno doplňující měření aparaturou PULSE EKKO 1000. Úkolem bylo dřívější poznatky doplnit. Celkem bylo změřeno 87 m profilů.
Výsledky jsou shrnuty na obr. 1, kde jsou zakresleny nové profily a předpokládaný obrys podzemních anomálií, jak byl upřesněn doplňujícím měřením.
Nejzajímavější objekt byl zjištěn v hloubce asi 5,5 m pod nádvořím na profilu D4 (metráž 4-5) i D3 (metráž 1) směřující pod rotundu, který je možno sledovat v délce asi 14 metrů. Schematický podélný řez tímto objektem je znázorněn na obr. 2.
Profil F situovaný ve výklenku sklepa měl za úkol pokusit se zjistit, zda v dosahu přístroje není anomální objekt. Ten byl skutečně zjištěn, a to ve vzdálenosti asi 2 metry od čela výklenku směrem pod rotundu. Jde patrně o ukončení výše zmíněného 14 m dlouhého objektu. Měření umožnilo jej na plánu na obr. 1 ukončit v prostoru pod zdivem rotundy. Mezi ním a výklenkem sklepa je rostlá skála.

Začátek strany
Začátek strany
Obr. 1
Konec strany
Ing. Jiří Hruška, GEOFYZIKA, a.s.,
Brno 4. 5. 1995.
 Obr. 1. Zakreslení profilů a podzemních anomálií.
Začátek strany
Hruška 1995
Obr. 2
Konec strany
Obr. 1.
Půdorys rotundy s nejzajímavějším objektem dlouhým 14 m (A – B).
Čárkovaně jsou vyznačeny dnes známé a přístupné podzemní prostory.
 Obr. 2. Schematický podélný řez.
Začátek strany
Obr. 1
Konec strany
Konec strany
Obr. 2.
Svislý řez „A – B“ výše zmíněným objektem.
Vpravo do obrázku zasahuje odbočka z dnes známé a přístupné podzemní chodby.
[ Zpět PODZEMÍ ] [ Zpět SPELEO 1998 ]
Začátek strany
Obr. 2
Konec strany.
[ PADĚRA 1994 | HRUŠKA 1995 | WOZNICA 1997 | TRÁVNÍČEK 1997 ]
[ SPELEO 1998 | SÚPP, MK ČR 1998 ]

Použitá literatura:
Ing. Jiří Hruška:
Znojemská rotunda – výsledky doplňkového georadarového měření.
Brno 1995
Volně zpracoval Petr Šimík.

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu