NOVINKY

Znojemsko 11. 8. 1998
Na Hradišti
byly objeveny hroby s dětskými kostrami

První lokalita s hroby
Konec strany
Znojemsko 11.8.1998.
NOVINKY [ Slovácké noviny 21.7.1999 | Seminář: MALBY ... – program | Znojemsko 1.9.1998 | Znojemsko 11.8.1998 | Znojemsko 21.7.1998 | Znojemské listy 12.3.1998 ]

Již třináctou sezónu probíhá archeologický výzkum na významné velkomoravské lokalitě ve Znojmě-Hradišti, na němž pracuje katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ten je letos orientován do dvou míst.
V prostoru centrálního hradu – v těsné blízkosti současného kostela svatého Hypolita – došlo k odkrytí zatím padesáti čtyř hrobů na prostranství o rozměrech přibližně osm krát sedm metrů. Je logické, že na tak malé ploše se musí jednat o několik vrstev hrobů. Svrchní vrstva obsahuje hroby ze 17. a 18. století, tedy relativně mladé. Spodní horizonty (vrstvy) již spadají do hlubší minulosti.
Na nejspodnější horizont se archeologové sice ještě nedostali, ale podle loňských zkušeností, podložených nálezem bojovníka s ostruhami a dýkou, předpokládají, že narazí i na vzácnější pohřby velkomoravského období, konkrétně z devátého století.. V současné době se pohybují nad touto nejspodnější vrstvou, tzn. ve vrstvě, která představuje mladohradištní pohřebiště neboli století jedenácté a dvanácté.
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Pořízení dokumentace
Konec strany
První lokalita s 54 hroby.
Při odkrývání pohřebiště – a vlastně kteréhokoliv naleziště – nelze nic uspěchat. Záleží totiž nejen na samotných předmětech, ale svůj význam má i to, jak jsou seřazeny. Proto je třeba pořídit přesnou dokumentaci. Nejen fotografickou, i kresba má své přednosti. Například tehdy, když archeologové najdou sotva milimetrové zbytky předmětů, jež před staletími spočinuly vedle těl nebožtíků. Proto také na Hradišti jeden z čerstvých absolventů Masarykovy univerzity provádí kresebnou dokumentaci.
ZPĚT na začátek strany
První lokalita s hroby
Druhá lokalita s hroby
Konec strany
Pořízení dokumentace.
Druhá skupina pracuje na jedné zahradě, kde odkrývá bývalé opevněné předhradí. Na tomto místě hodlá majitel pozemku postavit rodinný domek, čemuž musí předcházet archeologický výzkum. Studenti tak prakticky vykopou stavebníkovi základy.
Tady archeologové narazili nejen na velkomoravské sídlištní objekty s kamennými pecemi a bohatým inventářem keramických předmětů (střepů) i kostí, ale v těsné blízkosti tehdejších obytných domů se nacházely také objekty hospodářské a kovářská dílna.
Jen o několik metrů dále, ve sprašovém jazyku na skalním podloží, byly odkryty dva hroby dětí. V jednom byla pohřbena asi čtyřletá holčička (poř. čís. 263) s bohatou výbavou – náhrdelník ze skleněných korálků a skleněných gombíků, náušnice, nožík, bronzové ozdoby, větší keramická nádoba, čtyři slepičí vejce. Druhý hrob patřil velmi malému dítěti, z jehož kostřičky se dochovaly jen drobné fragmenty.
Vzhledem k velmi husté sídlištní koncentraci nálezů bude nutné provést rovněž na sousedních parcelách další, velmi pečlivá archeologická šetření.
ZPĚT na začátek strany
Pořízení dokumentace
MK ČR nedalo ani korunu
Konec strany
Druhá lokalita s 2 dětskými hroby.
Neméně důležitou je i otázka financování vykopávek. Výzkum organizuje Nadace svatého Hypolita. Podle docenta Bohuslava Klímy letos probíhající výzkum je zcela závislý na příspěvcích sponzorů, neboť z Ministerstva kultury nedostali jedinou korunu, přestože se jedná o v současné době nejvýznamnější velkomoravskou archeologickou lokalitu.

Další informace včetně obrazové dokumentace naleznete pod heslem HRADIŠTĚ tlačítko VÝZKUM.


ZPĚT na začátek strany
Druhá lokalita s hroby
Ministerstvo kultury nedalo ani korunu.
NOVINKY [ Slovácké noviny 21.7.1999 | Seminář: MALBY ... – program | Znojemsko 1.9.1998 | Znojemsko 11.8.1998 | Znojemsko 21.7.1998 | Znojemské listy 12.3.1998 ]

Dle Znojemska (11. 8. 1998, Eman Macoun) volně zpracoval Petr Šimík.


Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu