NOVINKY

Znojemsko 21. 7. 1998
Svatou Kateřinu
hlídá počítač

Zkušební provoz
Konec strany
Znojemsko 21.7.1998.
NOVINKY [ Slovácké noviny 21.7.1999 | Seminář: MALBY ... – program | Znojemsko 1.9.1998 | Znojemsko 11.8.1998 | Znojemsko 21.7.1998 | Znojemské listy 12.3.1998 ]

Po delší přestávce, kdy byla rotunda sv. Kateřiny pro veřejnost uzavřena, je dnes umožněn vstup v systému zkušebního provozu. Do objektu může vstoupit na dobu 15 minut maximálně 10 lidí, pak následuje hodinová přestávka. Při této frekvenci může jednu z nejvýznamnějších kulturních památek navštívit denně nejvíce 70 lidí. Zatím nebyla plná kapacita využita, ovšem v období vrcholné sezóny může počet zájemců převýšit kapacitní možnosti.
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Sledování mikroklimatu
Konec strany
Zkušební provoz.
Květen:
sobota-neděle,
červen-září:
úterý-neděle.
Dříve v rámci školních vlastivědných výletů a dalších zájezdů proudily do rotundy stovky lidí. Dnes se dostane jen na skutečné „fajnšmekry“. Také vstupné, které činí 90 Kč, bude mít jistě určitý regulační dopad. „Vzhledem k unikátnosti objektu je cena vstupného srovnatelná s jinými památkami“, uvedl ředitel Jihomoravského muzea ve Znojmě PhDr. Pavel Ciprian, pod jehož správu rotunda spadá.
Vstupné 90 Kč.
Omezený vstup do rotundy si vynutily unikátní malby, kterým hrozilo znehodnocení vzhledem ke změnám mikroklimatu. V současné době je klima v rotundě neustále měřeno a vyhodnocováno speciálním radiotelemetrickým systémem anglické firmy Hanwel, který úspěšně pracuje v mnoha prestižních historických objektech v nejedné zemi Evropy.
Čidla snímají údaje o relativní vlhkosti, o teplotě vzduchu uvnitř a vně rotundy a o teplotě povrchu stěn. Tyto údaje jsou bezdrátovým přenosem předávány řídící jednotce umístěné mimo objekt, kde jsou vyhodnocovány a srovnávány se standardem. Pokud by hrozilo vysrážení vodních par na vnitřních stěnách, je vydán signál a po dobu trvání limitních hodnot jsou návštěvy zapovězeny.
ZPĚT na začátek strany
Zkušební provoz
Místo průvodce walkman
Konec strany
Sledování mikroklimatu.
Také osvětlení rotundy bylo věnováno mnoho pozornosti. Nevyhovující prozatímní osvětlení sodíkovou pouliční lampou bylo odstraněno. V současné době osvětluje interiér speciální vysokotlaká halogenidová výbojka špičkových parametrů, která pro své fyzikální vlastnosti dobře reprodukuje barvy.
ZPĚT na začátek strany
Sledování mikroklimatu
Místo průvodce walkman
Konec strany
Změna osvětlení rotundy.
V podzimních měsících bude vyhodnocen zkušební provoz. Pokud nebudou zjištěny žádné problémy, mohlo by se uvažovat i o četnějších návštěvách.
Vyhodnocení provozu.
Netradiční je také výklad – tentokrát průvodce nahrazují walkmany se čtvrthodinovým výkladem, který doplňuje vhodná hudba. „Účelem je vymezení maximální délky pobytu, ale také úroveň výkladu odpovídající významu památky“, uvedl P. Ciprian. K tomuto kroku navíc přivedly provozovatele špatné akustické vlastnosti prostoru rotundy.
ZPĚT na začátek strany
Změna osvětlení
Jižní cesta
Konec strany
Místo průvodce walkman.
Vrásky na čele pracovníkům Jihomoravského muzea dělají podzemní prostory pod rotundou. V současné době je vypracován projekt sanace i oponentní posudek (viz také Znojemské listy 12.3.1998) a čeká se na stanovisko orgánu státní památkové péče. Celkem je navrženo 8 variant – nevratné jsou z památkového hlediska nepřípustné. Uvažovalo se o výplni inertním materiálem, o betonovém postřiku, o ocelových výztuhách. Svoji roli hrají samozřejmě stavební technologie, ale také ekonomická náročnost.
Podzemí rotundy.
Stále není vyřešen odpovídající přístup k rotundě. Jako ideální se jeví jižní přístupová trasa okolo hradeb, odkud se otevírají nádherné pohledy na Znojmo, a dokončení okolí rotundy. Ovšem zde již nehrozí nebezpečí z prodlení, které by se nesmazatelně podepsalo na nejvýznamnější památce našeho regionu.
ZPĚT na začátek strany
Místo průvodce walkman
Jižní cesta.
NOVINKY [ Slovácké noviny 21.7.1999 | Seminář: MALBY ... – program | Znojemsko 1.9.1998 | Znojemsko 11.8.1998 | Znojemsko 21.7.1998 | Znojemské listy 12.3.1998 ]

Dle Znojemska (21. 7. 1998, Jiří Eisenbruk) volně zpracoval Petr Šimík.


Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu