NOVINKY

Znojemské listy 12. 3. 1998
Od května do října
bude rotunda přístupná veřejnosti
v omezeném režimu

Omezený návštěvnický režim
Konec strany
Znojemské listy 12.3.1998.
NOVINKY [ Konstantin a Metoděj v rotundě | Svatopluk a Bořivoj – příbuzní | Seminář: MALBY ... – program | Znojemsko 1.9.1998 | Znojemsko 11.8.1998 | Znojemsko 21.7.1998 | Znojemské listy 12.3.1998 ]

ZNOJMO -(xa)- Ministerstvo kultury ČR vydalo rozhodnutí, kterým se stanovuje omezený návštěvnický režim v národní kulturní památce, kterou je rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě. Tento režim má být provozován od května do října a znamená, že v průběhu jedné hodiny bude moci objekt navštívit vždy 10 osob na dobu ne delší než 15 minut. Přitom bude třeba stále sledovat prostřednictvím diagnostického zařízení, zakoupeného městem a propůjčeného Jihomoravskému muzeu, vlhkost vzduchu v interiéru rotundy.
Poznámka: Aktuální informace o návštěvnickém režimu získáte na stránkách Jihomoravského muzea ve Znojmě – viz tlačítko WWW.
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Monitorování vlhkosti
Konec strany
Omezený návštěvnický režim.
Jak je známo, byla rotunda kolem r. 1 100 vyzdobena freskami, které představují (kromě tradičních biblických námětů) galerii přemyslovských panovníků s ústředním motivem povolání Přemysla Oráče (?) na český trůn.* Tyto fresky je třeba uchránit před nepříznivými vlivy, k nimž patří především vlhkost. Monitoring v době limitované návštěvnosti má zjistit, do jaké míry lze památku zatěžovat přítomností návštěvníků. Na konci roku tedy dojde k vyhodnocení naměřených hodnot a Ministerstvo kultury určí další postup.
ZPĚT na začátek strany
Omezený návštěvnický režim
Vyspádování ochozu
Konec strany
Monitorování vlhkosti v rotundě.
O tom, co je ještě do května třeba udělat, aby byla rotunda připravena bez rizika přijmout první zájemce o prohlídku, jednala v minulém týdnu svolaná porada zainteresovaných v čele s pracovnicí Ministerstva kultury Jaroslavou Pokornou. Schůzku inicioval Odbor školství a kultury Městského úřadu ve Znojmě. Jeho vedoucí Ing. Marie Čejková pokládala za důležité vyjádřit stanovisko k vyspádování ochozu rotundy. Ten totiž na některých místech svádí vodu ke stavbě, nikoli od ní.
ZPĚT na začátek strany
Monitorování vlhkosti
Podzemní prostory
Konec strany
Vyspádování ochozu rotundy.
Účastníci jednání byli dále seznámeni s oponentním posudkem, který vypracovala firma SPELEO, k práci Prof. Ivana Trávníčka a Ing. Lumíra Woznici.
Oponenti navrhují jednoduše
prostory vyčistit, na potřebných místech zpevnit injektáží, respektive vyzdít klenby, aby nedocházelo k sedání a posunu masívu. Ke konečnému řešení se vysloví Ministerstvo kultury.
V každém případě pak bude třeba do května 1998 zpevnit klenbou vchod do podzemních prostor a zaslepit jej. Tyto práce by měl zajistit, a to i finančně, Městský úřad Znojmo (viz také Znojemsko 21.7.1998).

ZPĚT na začátek strany
Vyspádování ochozu
Průsak kanalizace
Konec strany
Podzemní prostory pod rotundou vyčistit, zpevnit a umožnit trvalý přístup pro kontrolu jejich stavu.
V průběhu rozhodování o budoucnosti podzemních prostor bylo zjištěno, že v jedné části prosakuje splašková kanalizace z pivovaru. Problém byl urychleně odstraněn s tím, že dojde k definitivnímu vyloučení jedné kanalizační šachty nejblíže objektu z provozu.
ZPĚT na začátek strany
Podzemní prostory
Přístupová cesta
Konec strany
Průsak splaškové kanalizace z pivovaru do podzemních prostor rotundy.
Hovořilo se také o přístupové cestě k rotundě. V době omezeného provozu budou návštěvníci přicházet po severní cestě, o víkendu přes pivovar. Jižní cesta je stále v řešení, variant je mnoho. Jednu z nich navrhl i generel rozvoje pivovaru, vypracovaný Potravinoprojektem, s.r.o.
Oponentní posudek, který zadává město, má být podle slov Ing. M. Čejkové nyní zpracován Výzkumným ústavem potravinářským a sladařským v Praze.
ZPĚT na začátek strany
Průsak kanalizace
Vybudování expozice
Konec strany
Přístupová cesta k rotundě.
V každém případě je nutné intenzívně pracovat na zřízení prostor expozice, v níž by zájemci měli možnost se seznámit s kvalitními reprodukcemi fresek, aniž by bylo třeba navštívit interiér památky. Ta by tak zůstala uchráněna masívní navštěvnosti. Nejvhodnější by bylo vybudovat expozici co nejblíže rotundy.
ZPĚT na začátek strany
Přístupová cesta
Vybudování expozice s reprodukcemi fresek v blízkosti rotundy.
NOVINKY [ Konstantin a Metoděj v rotundě | Svatopluk a Bořivoj – příbuzní | Seminář: MALBY ... – program | Znojemsko 1.9.1998 | Znojemsko 11.8.1998 | Znojemsko 21.7.1998 | Znojemské listy 12.3.1998 ]

* Na dobu vzniku maleb i jejich ikonografický výklad má však autor těchto stránek zcela odlišný názor.
Dle Znojemských listů (12. 3. 1998) volně zpracoval Petr Šimík.


Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu